L’edició passada d’aquest setmanari publicava informacions i opinions diverses sobre dues qüestions relacionades amb el nou Ajuntament. Des d’aquesta columna del Bloc per Felanitx voldríem fer-hi unes puntualitzacions: en primer lloc, pregam a les persones que demanen transparència en relació a les remuneracions dels regidors que revisin la secció l’Ajuntament informa, on es detallen els sous nets, els sous bruts, els costos de seguretat social i les dietes dels càrrecs electes de l’Ajuntament. Que recordem, cap ajuntament anterior no havia publicat amb tanta precisió els costos dels polítics municipals. Si troben que hi falta cap dada, els regidors del Bloc ens comprometem a fer-la pública.
Aprofitam per recordar el que oculta la comptabilitat del PP en relació als sous: a la passada legislatura, els regidors que no tenien sou de l’Ajuntament i que únicament, per dir-ho així, ingressaven dietes, arribaven a acumular una mitjana d’uns 18.000 euros anuals en dietes, una quantitat totalment desproporcionada amb les hores de feina al servei de la Sala. Casi un segon sou a sumar al sou de la seva activitat econòmica professional. Les dietes de la present legislatura estan molt lluny d’aquestes xifres.
En segon lloc, també es varen publicar diverses opinions sobre l’assistència de la Corporació municipal i altres autoritats als actes religiosos associats a les festes patronals. Insistim, des de la mínima afectació a les tradicions i sense cap actitud bel·ligerant contra els creients i els actes religiosos, es tracta de donar compliment al principi democràtic elemental de separació d’església i estat.

Bloc per Felanitx General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *