El Bloc per Felanitx és una agrupació política d’àmbit felanitxer formada per persones progressistes que senten com a propis els valors de les esquerres, del nacionalisme i de l’ecologisme i que volen aplicar aquests valors a la política local de Felanitx. L’únic compromís de totes aquestes persones és la participació política en el sentit més profundament democràtic de l’expressió: intentar aportar alguna cosa en positiu a Felanitx per treure el poble endavant.

Dins el Bloc per Felanitx, ningú no ocupa cap càrrec ni cap lloc a la candidatura per la seva major simpatia (o militància) per un o altre partit, sinó en funció del grau de compromís amb el municipi i amb la pròpia agrupació que cada persona pugui adquirir en un determinat moment. De fet, la immensa majoria de persones que formen el Bloc per Felanitx són independents, és a dir, no militen a cap partit polític.

El Bloc per Felanitx, hereu de la candidatura que amb el mateix nom es va presentar a les eleccions del 2007, una vegada presa la decisió de participar a les eleccions municipals del 2011, ha demanat al PSM, a Esquerra i a Iniciativa-Verds que formin una coalició electoral exclusivament per al municipi de Felanitx. El Bloc per Felanitx no depèn orgànicament ni econòmicament ni políticament de cap d’aquests partits ni de la coalició formal signada. Dins el Bloc hi ha persones que militen a qualcun d’aquests partits, però no actuen com a representants dels partits dins l’agrupació. Des de la perifèria de les estructures clàssiques dels partits, es poden fer moltes coses.

Què és, doncs, el Bloc per Felanitx? Una agrupació política felanitxera de vocació independent amb les arrels ideològiques ben fermes dins terra bona. Un grup de persones disposades a contribuir amb les seves propostes a millorar Felanitx en temps de crisi i de desencant polític. Persones que volen superar l’apatia política, l’abstencionisme i el menfotisme generalitzat dels progressistes. Persones que volen combatre les dificultats amb activitat política no amb passivitat resignada de sofà i barra de bar.
La corrupció de la dreta i la crisi econòmica són motius per reprendre la lluita, no per abandonar-la. Els corruptes i els causants de la crisi es presenten a les eleccions, per què no s’hi hauria de presentar l’alternativa? El Bloc és alternativa.

Lamentam que els partits progressistes es presentin dividits a les eleccions, però el lament no ens ha impedit agrupar-nos i posar-nos en feina. Els temps millors no vendran per si sols, els haurem de convidar a venir amb la nostra feina.

Per participar en el Bloc per Felanitx, basta situar-se políticament en aquest entorn i tenir ganes de fer feina.