DEIXALLERIA I RECLAMACIONS

No fa gaire el PP de Felanitx celebrava que una empresa hagués presentat una reclamació contra la licitació de la deixalleria davant l’anomenat Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals (TACRC), un organisme del Ministeri d’Hisenda que té nom de jutjat sense ser-ho i que s’encarrega de resoldre, dins l’àmbit administratiu, les reclamacions relacionades amb concursos públics.

El resultat de la reclamació és que l’Ajuntament de Felanitx ha fet les coses bé i que pot continuar la licitació. La celebració del PP va ser precipitada, una vegada més. Anem a pams.

La contractació pública es regeix per una normativa més estricta i complexa de cada dia. Els concursos públics es veuen sovint qüestionats per empreses i entitats -siguin o no licitadores- que defensen els seus interessos mitjançant reclamacions davant el TACRC. Així, l’empresa Mac Insular, concessionària del Consell Insular per a la gestió de residus d’obra i residus voluminosos, va al·legar que el projecte de deixalleria de Felanitx en licitació preveu la possibilitat de reutilitzar mobles i altres residus, un tractament que Mac Insular diu tenir en exclusiva a l’illa de Mallorca.

Com en casos anteriors, el PP de Felanitx es va alegrar i va demanar responsabilitats polítiques a l’equip de govern, posant-se de part dels reclamants senzillament perquè li dona joc per fer oposició. Com en casos anteriors, aquest organisme ha donat la raó a l’Ajuntament. En concret, ha “inadmès” la reclamació i ha afirmat que la licitació de la deixalleria és correcta. Per tant, tot l’enrenou públic del PP es va basar en la precipitació, en els ganes que les coses surtin malament per tenir opció de desacreditar l’equip de govern, i en res més. El TACRC, a més d’inadmetre la reclamació de Mac Insular, ha deixat en evidència el PP de Felanitx. Una vegada més.

GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA

El tercer pressupost municipal de la legislatura va rebre el vot contrari del PP (cosa que no és notícia), però a diferència dels dos debats pressupostaris anteriors, el senyor Tauler no va anunciar la fi del món, ni l’arribada del caos i la fosca, ni la imminent fallida de l’Ajuntament de Felanitx (cosa que sí és notícia).

En tres anys, el PP no ha fet una sola proposta de modificació del pressupost ni ha presentat cap esmena. Es un no perquè no, sense cap indici de suport a les inversions previstes. Estan en contra de les inversions del 2018? Es això el que hem d’entendre amb el seu no? No està d’acord el senyor Pedro Acosta amb la renovació de la gespa del Torrentó? La senyora Antònia Rosselló no està d’acord amb tapar la pista esportiva de Cas Concos? Tampoc no està d’acord el senyor Bartomeu Julià amb els projectes de millora de Cala Ferrera?

En qualsevol cas, el que interessa és la realitat pressupostària de l’Ajuntament de Felanitx. En el canvi de legislatura del 2015, el PP va dir públicament que deixava una bona herència econòmica al nou equip de govern. En línies generals, era cert, però els excessos en les inversions electoralistes del 2015 varen penalitzar el pressupost municipal del 2016 per l’aplicació de l’anomenada llei Montoro d’estabilitat pressupostària i regla de despesa, un fet que va obligar l’Ajuntament a la “no disposició” de 700.000 euros del pressupost dels 2016 i a haver-los de guardar.

La situació econòmica de l’Ajuntament de Felanitx a dia d’avui és millor que en el juny del 2015: el deute als bancs ha baixat un 82%, el romanent de tresoreria ha crescut, hi ha un mecanisme clar de control de la despesa partida a partida, el pagament a proveïdors és ràpid i eficient, el compliment de la llei Montoro és estricte, no passa per alt cap convocatòria de subvencions per als municipis que treuen Govern o Consell, la inversió d’aquestes administracions a Felanitx en aquest legislatura és altíssim, l’IBI no s’ha tocat i la capacitat d’inversió amb fons propis per al 2018 és alta (i no afectarà negativament la capacitat d’inversió dels anys següents).

I encara podríem afegir que hi ha una estratègia clara per envestir a les dues grans despeses que inevitablement cauran damunt el cap dels responsables de la política local durant els propers tres anys: la zona verda de darrera s’Arenal i el clavegueram de Sa Punta. Si la gestió pressupostària dels propers anys segueix igual (i fins a les eleccions del 2019 podem assegurar que serà així), es podrà fer front a aquestes despeses sense estrangular les finances de Felanitx.

Davant aquestes evidències, el PP no podia tornar a dir “que ve el llop”, perquè la realitat econòmica de l’Ajuntament de Felanitx és millor que fa tres anys. El Bloc per Felanitx és molt conscient que maneja doblers públics quan la regidoria d’Hisenda prepara i gestiona el pressupost. Felanitx té moltes necessitats i urgències, però també té un pressupost escàs. Per exemple, Santanyí, un municipi amb menys habitants i una menor extensió, té un pressupost de 21 milions d’euros, tres milions més que Felanitx. La selecció del problemes que es poden resoldre i els que hauran d’esperar ha de ser especialment curosa, sabent que les exigències ciutadanes sempre superaran la capacitat econòmica de l’Ajuntament.
Feliç 2018 a tothom.

LA DEIXALLERIA

La licitació per a la construcció i gestió d’una deixalleria o parc verd a Felanitx ha quedat deserta. No hi ha hagut cap entitat d’inserció social (les úniques que podien presentar-se al concurs) que hagi fet una oferta. En els darrers 20 anys, la fundació Deixalles ha prestat un servei a Felanitx en la línia del que ha de prestar una deixalleria. Per aquest motiu, el Ple de l’Ajuntament va optar per mantenir dins l’àmbit de l’anomenat tercer sector la futura gestió de la deixalleria.

El PP acusa l’equip de govern, molt especialment el Bloc per Felanitx, de mala gestió i de treure a concurs una licitació per 20 anys. Els campions mundials dels fracassos en licitacions (dues vegades als jutjats per les licitacions de les platges amb indemnitzacions que hem pagat entre tots), els campions mundials de no fer res en el tema dels residus no estan legitimats per obrir la boca en aquest tema, però en tot cas el període de la concessió no té res a veure amb el fet que el concurs hagi quedat desert, al contrari, era un estímul d’estabilitat als licitadors. Afegeix el PP que es tracta d’una privatització del servei de deixalleria, com si fins ara hi hagués un servei públic. Voten en contra, però retreuen que encara no estigui operatiu i estan encantats que el concurs hagi quedat desert, en un altra exhibició de coherència i de lleialtat institucional.

Però anem al que interessa a la ciutadania: què ha passat i com es pot reconduir la construcció i la gestió d’una deixalleria? Les condicions econòmiques fixades per l’Ajuntament al futur concessionari impliquen un cert risc empresarial, és clar, es tracta de preus ajustats basats en un detallat estudi econòmic però que cerca defensar els doblers públics i una millora ambiental. El que assegura el benefici del concessionari és una bona taxa de reutilització i de reciclatge de productes. Si no hi ha una bona gestió ambiental, aleshores el marge de benefici econòmic es redueix. Els potencials licitadors han considerat que el risc era excessiu.

Mirin per on, les al·legacions que Macinsular, l’empresa concessionària del Consell Insular per a la gestió dels residus voluminosos i dels residus d’obra, ha presentat a la licitació consideren que la deixalleria de l’Ajuntament de Felanitx no hauria de reutilitzar tant perquè això li lleva residus que li toca gestionar i cobrar.

En les properes setmanes caldrà decidir quina nova orientació es dona al projecte i a la licitació. Les opcions passen per disminuir el risc empresarial del concessionari (augmentant l’aportació municipal per tona de residu entrat a la deixalleria) o donar entrada a l’empresa pura i dura en el concurs amb clàusules socials que garanteixin la participació de les entitats d’inserció social en la gestió o una combinació de les dues coses.

En tot cas, ni el Bloc per Felanitx ni el conjunt de l’equip de govern renunciam a un projecte que consideram estratègic per al municipi a pesar de les dificultats que trobam en el camí o de les crítiques del PP. L’alternativa de no fer res no entra dins la nostra manera de fer política.

EL NOU TARANNÀ DEL DUO SOLER-PEÑA

Es veu que des que el PP de Felanitx té com a presidenta na Catalina Soler, el PP ha tornat a la política barroera com era habitual en els seus anys de batlia. Ara, a més, al seu nou dofí, en Toni Peña, li fan dir tota classe d’animalades i mentides. Ja li va bé a la Sra. Soler que un altre digui les animalades que ella troba i que es cremi públicament, mentre ella queda en un segon pla.

Si fa unes setmanes el Sr. Peña xerrava sobre els imposts parlant de «l’obsessió recaptatòria de l’equip de govern» i oblidant que els imposts felanitxers estan on els PP els va deixar, la setmana passada ens entretenien amb un altre capítol de mentides. Aquest senyor afirma que l’equip de govern va ignorar l’oposició en el tema de l’hospital, fals.

El Batle, el dia abans que sortís la notícia als mitjans, va telefonar al senyor Tauler per explicar-li de primera mà el tema de l’Hospital. No ho havia fet abans perquè les circumstàncies, en mans de l’IBSalut, ho manaven així. A més estava previst que a la Junta de Portaveus, creada per a tal fi i que a hores d’ara ja s’ha celebrat, es xerràs del tema.

Per tant o bé, la comunicació entre el Sr Tauler i el duo Soler-Peña no existeix o bé qualcú diu mentides tant als seus (o millor dir, a l’altra sector dels seus) com als mitjans. No sabem quina de les dues opcions és la correcta o bé si ho són totes dues.

El comunicat del PP també diu que “hauria de primar la transparència”. Aquesta sí que és bona! El Sr Peña és jove i no té gens d’experiència en política, cosa que li impedeix comparar, però li convendria informar-se una mica abans de xerrar. Com pot acusar aquest equip de govern de falta de transparència? L’únic equip de govern que ha fet infinitat de reunions i d’assemblees ciutadanes, a vegades ben incòmodes, per tractar els temes que interessen a la ciutadania o que podien ser problemàtics en un moment determinat. Un equip que ha intentat explicar al màxim la seva política i les seves actuacions a aquest mateix setmanari o a altres mitjans. Per si no ho saben els que fins ara no s’havien interessat per la política local, a la passada legislatura el PP mai no comunicava cap actuació a l’oposició ni mai va donar explicacions a la ciutadania ni amb reunions, ni amb assemblees. I les columnes a aquest setmanari, ara feliçment recuperades des de l’oposició, eren gairebé inexistents. Poca explicació de les seves actuacions. Molt poca. No hi ha punt de comparació, es miri com es miri.

Finalment, dir que si aquest ha de ser el tarannà del PP de Felanitx amb el tàndem Soler-Peña, sense fer cap proposta positiva, ni fer una oposició sensata i simplement dir mentides de les actuacions de l’equip de govern, malament anam.

L’HOSPITAL

Des de fa mesos, l’Ajuntament de Felanitx coneix l’interès del Govern de les Illes Balears per disposar d’un hospital per a malalts de llarga estada hospitalària a la comarca. L’Ajuntament no ho havia fet públic perquè això correspon a l’IBSalut, perquè no és un tema tancat i perquè s’han de valorar molt bé totes les opcions abans d’oferir un terreny adequat per a un hospital.

Una filtració a un diari va precipitar les coses i va impedir una comunicació correcta de la notícia, si és que arriba finalment a ser una notícia i no coloms que volen. De fet, els indicis són que certes manifestacions contràries han fet perdre punts a Felanitx com a ubicació de l’hospital.

Es cert, això sí, que fa estona que tècnics i polítics de l’Ajuntament de Felanitx valoren distintes opcions seriosament, com no podria ser d’una altra manera. Sense precipitació i amb tot el sentit de la responsabilitat possible. D’aquestes consideracions, es desprèn que l’únic solar viable en els terminis que es marquen des d’IBSalut (pel fet de ser ja públic, per superfície, per comunicació i pels tràmits urbanístics a efectuar) és el solar de la voltadora al costat del pavelló Guillem Timoner.

Per descomptat que el batle Xamena, els regidors del Bloc, especialment el regidor d’Esports Pere Cler, i la resta de l’equip de govern eren i són conscients de la incidència de la decisió en el món de l’atletisme. Evidentment! Però així i tot, la voltadora és la menys dolenta de les decisions. Sembla tan positiu per a Felanitx (servei als malalts que ara s’han de desplaçar enfora, llocs de feina i reactivació econòmica, etc), que els inconvenients queden empetitits. Per això, es va decidir seguir endavant. La política seria un joc infantil si es poguessin prendre decisions i fer millores que no duguessin afegit qualque problema. No fa falta recórrer al patriotisme local, però l’actual ajuntament farà tot els possibles (dins la legalitat i la lògica) per intentar que l’hospital es faci a Felanitx. El Bloc ho entén com a una obligació.

Precisament durant els darrers mesos s’ha fet feina en dos sentits per minimitzar la incidència del projecte sobre l’atletisme felanitxer: mantenir la possibilitat de practicar l’atletisme dins els terrenys actuals compatibilitzant-ho amb l’hospital i preveure de cara al futur un nou equipament esportiu a la mateixa zona dins la planificació urbanística en marxa. Aquest és un compromís ferm per part del Bloc i del conjunt de l’equip de govern.

Per acabar, el Bloc demana no escoltar els cants de sirena de grans instal·lacions esportives úniques a Mallorca o de canviar de lloc camps de futbol ni altres que suposin inversions milionàries que s’hagin de pagar amb pressupost municipal perquè, vistes les finances municipals de prop, són irrealitzables sense desatendre serveis municipals bàsics o prioritaris. Aquests somnis de grandesa, generalment acompanyats de desqualificacions als polítics, deixen en evidència un gran desconeixement de la realitat global del municipi

EL PP I ELS IMPOSTS MUNICIPALS

Al nou portaveu del PP, Toni Peña, li fan dir animalades i mentides, en la línia habitual de na Catalina Soler. Es veu que dins el PP aquesta és la manera de fer camí. La frase atribuïda al nou portaveu diu textualment: “Es alarmante la obsesión recaudatoria del actual equipo de gobierno en Felanitx”. Disculpin, la contribució no ha augmentat aquesta legislatura, està exactament així com la va deixar el PP. Tant en el programa electoral del Bloc com en el pacte que es va signar entre els partits de l’actual equip de govern ja quedava clar que no hi hauria augment d’IBI. Així ha estat i així serà. Per tant, el PP ha de callar en públic i els de més edat han de mostrar al nou portaveu qui i quan va augmentar l’IBI. La contribució està on la volia el PP quan governava. Punt.

La part còmica és que segons el PP, l’IBI ofega els felanitxers i no els deixa aprofitar la recuperació econòmica. Si ara ofega, què feia durant els anys més difícils de la crisi? Ofegar i cremar al mateix temps?

I a continuació ve la mentida pura i dura. Diu que l’Ajuntament de Felanitx ha posat en marxa una campanya de regularització de valors cadastrals. Es senzillament mentida. L’Ajuntament no pot fer tal cosa, no forma part de les seves atribucions. Això és cosa del Cadastre, és a dir, d’Hisenda, és a dir, del ministre Montoro, és a dir, del PP. Hi haurà noves altes i hi haurà regularitzacions per obra i gràcia del Cadastre. Les persones que estiguin al dia no es veuran afectades.

Els nous ingressos, a més de fer pagar a cadascú el que li toca i per tant d’afegir un poc de justícia a la càrrega impositiva del conjunt de la societat, permetran que l’Ajuntament pugui fer més coses per millorar el municipi: més neteja o més inversions o més serveis socials.

I un avís. L’Ajuntament de Felanitx, sigui quina sigui la composició de l’equip de govern, haurà de fer front en els propers anys (2018 i següents) a un pagament milionari per conservar com a tal la zona verda pública de darrera s’Arenal. A l’espera de futures decisions judicials, durant el 2018 ja s’hauran de consignar uns 3 milions d’euros. Seria una irresponsabilitat majúscula no fer-ho (a causa dels interessos), però aquest no és ara el lloc per a una explicació detallada del cas. El que és segur és que la gestió econòmica de l’Ajuntament en els propers anys haurà de ser especialment fina per no bloquejar els comptes de l’administració, mantenir-se dins els marges de la legalitat de la llei Montoro i seguir fent inversions en el municipi. L’impacte dels pagaments per la zona verda pública de s’Arenal sobre les finances municipals serà altíssim. D’això es dedueix, primer, que no convé que el PP gestioni els doblers de l’Ajuntament vists els deutes i vistes les pujades d’imposts de les seves tres legislatures. I segon, que convindrà desconfiar de qui prometi grans baixades d’imposts: o no les farà o paralitzarà l’Ajuntament.

EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ

La Plenària de dilluns passat va aprovar l’ampliació del Consell Escolar Municipal de Felanitx, de manera que a partir d’ara també en formaran part representants de les escoletes municipals (Sa Miloca de Cas Concos, Es Faralló de Portocolom i Pere Oliver Domenge de Felanitx). I està previst que properament s’ampliï la participació a les escoletes privades. Amb aquesta incorporació, el Consell Escolar Municipal tendrà una visió més completa de l’educació en el municipi i millora la participació ciutadana en un àmbit tan sensible com és l’educació.

Per altra part, la Plenària també va aprovar la creació d’un Consell Municipal Infantil format per nins i nines de 5è i 6è de Primària. Des de fa uns anys, diversos tècnics de l’Ajuntament desenvolupen el programa Mou-te amb Cap, dins el qual recullen opinions, inquietuds i propostes dels escolars sobre Felanitx. El consell infantil, dinamitzat i tutelat per tècnics municipals, permetria sistematitzar la seva visió del municipi, aprofitar les seves propostes i, en definitiva, fer un poble més humà i més a escala infantil. Mou-te amb Cap i aquest consell són els arguments de Felanitx per presentar una sol·licitud a Unicef demanant que declari Felanitx ciutat amiga de la infància. El consell infantil hauria de convertir-se en un altre element de participació ciutadana en el municipi.

En aquesta mateixa línia, l’àrea d’Educació de l’Ajuntament, a càrrec de la regidora del Bloc Isabel Montero, ha concedit 58 subvencions per transport escolar a residents que cursen estudis post-obligatoris fora del municipi de Felanitx (50 de 300 euros i 8 de 200) a fi donar una passa més en la igualtat en l’accés a l’educació, un objectiu del conjunt de l’equip de govern. Els beneficiaris són estudiants de formació professional i batxillerat de modalitats que no es poden cursar a Felanitx i estudiants universitaris.

AREA DE JOVENTUT: CANVI DE RUMB

A mesura que avança la legislatura, les activitats que impulsa l’àrea de Joventut de l’Ajuntament de Felanitx, a càrrec del regidor del Bloc Pere Cler, van adquirint nous objectius. A les activitats més tradicionals (oci nocturn o tallers), generalment de caràcter lúdic, s’hi han afegit projectes més de l’àmbit formatiu i de conscienciació. Per exemple, el projecte d’Hàbits Saludables en higiene i alimentació (coordinat amb l’àrea de Pediatria del PAC), al qual s’han acollit tots els centres de primària del municipi, desenvolupat durant el curs 2016-17.

Per als adolescents, s’han iniciat cursos sobre desenvolupament personal i tallers informatius sobre sexualitat. També, per a aquesta franja d’edat, s’ha posat en marxa la Consulta Jove, un servei gratuït per resoldre dubtes dels joves que potser no s’atreveixen a plantejar als seus pares o professors. Els joves poden formular les seves preguntes de manera presencial, per correu electrònic o per telèfon i el personal de Joventut redirigeix les preguntes a professionals especialitats (psicòlegs, sexòlegs, etc).

També s’han desenvolupat campanyes informatives sobre el consum d’alcohol, donada la preocupació social per l’abús del consum entre joves i adolescents, i de prevenció de les agressions sexuals. De cara al 2018, l’objectiu és fer feina amb adolescents, però també amb pares i mares, els quals sovint es mostren desconcertats pel fet que els joves, molt joves, van molt ràpid i les dues generacions no comparteixen els canals de comunicació. Especialment preocupant és la iniciació en el consum de l’alcohol, cada vegada a una edat més primerenca i generalment en forma de consum descontrolat.

La comunicació amb el jovent es vehicula a través de cartells i sobretot a través de les xarxes socials, on la informació es mou al seu ritme. Les iniciatives educatives i preventives no donen resultats immediats, però a llarg termini són molt importants.

També s’està en procés d’actualitzar el pla municipal contra la droga, amb la participació dels Serveis Socials i la Policia Local, a fi d’adaptar el seu contingut i el seu redactat a la nova realitat dels joves en aquest àmbit, una realitat molt diferent a la de fa 10 o 15 anys.

També la Tech Weekend, a més d’oferir els jocs en xarxa com ja es feia anys enrere, ha afegit una línia més educativa, d’aprenentatge en tots els àmbits de la cultura digital. En el 2017, també ha format part de World Robot Olympiad amb gran èxit de participació. S’hi mostren també recursos educatius i s’obri a altres sectors més adults: programació, robòtica, divulgació tecnològica i compartir experiències, etc. amb l’objectiu de minimitzar la ruptura digital entre generacions.

LA DEIXALLERIA, A LICITACIÓ

La Plenària de dilluns passat va acordar treure a concurs la construcció i la gestió d’una deixalleria al Polígon, la reforma del parc verd de Portocolom i la recollida de trastos porta a porta. Aquesta licitació està reservada a empreses i entitats d’inserció social, de l’anomenat tercer sector. Una vegada construïda, Felanitx comptarà amb dues instal·lacions modernes de gestió de residus que no es poden depositar als contenidors i un servei local de recollida de mobles i altres residus voluminosos, prèvia telefonada. Tot aquest servei, com ara, quedarà en l’àmbit de les entitats d’inserció social, és a dir, l’empresa pura i dura no pot presentar oferta al concurs.

El Bloc per Felanitx, des de fa anys, considera que per fer avanços en neteja i gestió de fems al conjunt del municipi és imprescindible una instal·lació d’aquesta naturalesa. I també ho comparteixen els altres partits de l’equip de govern: per això el pacte signat fa dos anys ja recollia aquest projecte.
El PP, en canvi, va votar en contra, a pesar que fa anys varen encarregar un projecte de deixalleria. El PP al·lega inexplicablement que es tracta d’una privatització, quan no hi ha res públic que passi a ser privat. Tot queda com ara: un servei pagat per l’Ajuntament amb els diners de tots a una entitat d’inserció social. I tampoc no li agrada que la concessió d’aquest servei públic sigui a 20 anys, condició necessària per a les entitats d’inserció social per les seves majors dificultats d’obtenir finançament en comparació a les empreses ordinàries. El PP ha trobat en la paraula “hipoteca” un cortina per amagar el seu desinterès per la gestió dels residus.

Les persones que duguin residus a la deixalleria (ferralla, poda, un moble vell, un sac d’enderrocs, un pot de pintura,…) quedaran a un registre amb el dni i la matrícula del vehicle per evitar abusos. El servei serà gratuït per als residents al municipi de Felanitx. Les empreses també hi tendran accés gratuït quan ocasionalment hi duguin els mateixos residus que hi podria dur una família. Les empreses també podran arribar a un acord econòmic amb els gestors de la deixalleria per dur-hi els residus de la seva activitat empresarial. Tant la deixalleria com el parc verd de Portocolom estaran oberts un mínim de 40 hores setmanals, inclosos el dissabte horabaixa i el diumenge dematí.

Un altre punt important de la Plenària de dilluns va ser el retorn de 600.000 euros als bancs, un préstec que s’havia sol·licitat enguany mateix per fer front a l’aportació municipal a la reforma de l’Hospici. Préstec i retorn del préstec dins el mateix exercici pressupostari per poder fer ús del romanent de tresoreria i evitar les restriccions de la llei Montoro.

LA DEIXALLERIA, A LICITACIÓ

La Plenària de dilluns passat va acordar treure a concurs la construcció i la gestió d’una deixalleria al Polígon, la reforma del parc verd de Portocolom i la recollida de trastos porta a porta. Aquesta licitació està reservada a empreses i entitats d’inserció social, de l’anomenat tercer sector. Una vegada construïda, Felanitx comptarà amb dues instal·lacions modernes de gestió de residus que no es poden depositar als contenidors i un servei local de recollida de mobles i altres residus voluminosos, prèvia telefonada. Tot aquest servei, com ara, quedarà en l’àmbit de les entitats d’inserció social, és a dir, l’empresa pura i dura no pot presentar oferta al concurs.

El Bloc per Felanitx, des de fa anys, considera que per fer avanços en neteja i gestió de fems al conjunt del municipi és imprescindible una instal·lació d’aquesta naturalesa. I també ho comparteixen els altres partits de l’equip de govern: per això el pacte signat fa dos anys ja recollia aquest projecte.

El PP, en canvi, va votar en contra, a pesar que fa anys varen encarregar un projecte de deixalleria. El PP al·lega inexplicablement que es tracta d’una privatització, quan no hi ha res públic que passi a ser privat. Tot queda com ara: un servei pagat per l’Ajuntament amb els diners de tots a una entitat d’inserció social. I tampoc no li agrada que la concessió d’aquest servei públic sigui a 20 anys, condició necessària per a les entitats d’inserció social per les seves majors dificultats d’obtenir finançament en comparació a les empreses ordinàries. El PP ha trobat en la paraula “hipoteca” un cortina per amagar el seu desinterès per la gestió dels residus.

Les persones que duguin residus a la deixalleria (ferralla, poda, un moble vell, un sac d’enderrocs, un pot de pintura,…) quedaran a un registre amb el dni i la matrícula del vehicle per evitar abusos. El servei serà gratuït per als residents al municipi de Felanitx. Les empreses també hi tendran accés gratuït quan ocasionalment hi duguin els mateixos residus que hi podria dur una família. Les empreses també podran arribar a un acord econòmic amb els gestors de la deixalleria per dur-hi els residus de la seva activitat empresarial. Tant la deixalleria com el parc verd de Portocolom estaran oberts un mínim de 40 hores setmanals, inclosos el dissabte horabaixa i el diumenge dematí.

Un altre punt important de la Plenària de dilluns va ser el retorn de 600.000 euros als bancs, un préstec que s’havia sol·licitat enguany mateix per fer front a l’aportació municipal a la reforma de l’Hospici. Préstec i retorn del préstec dins el mateix exercici pressupostari per poder fer ús del romanent de tresoreria i evitar les restriccions de la llei Montoro.