ELS ESCÀNDOLS SEGONS EL PP

Es impossible dir més desbarats en poc espai que els que va vomitar el PP en el seu darrer comunicat de premsa. Dir que un tribunal s’ha pronunciat en contra de la licitació de neteja d’espais públics i recollida selectiva que té en marxa l’Ajuntament és fer oposició més enllà de les línies vermelles on comença la falsedat. Un ex-batle i ex-regidor d’hisenda hauria d’estar un poc més informat de com funciona la contractació pública i així s’evitaria caure en ridícul.

Anem per parts. Els espais públics de Felanitx, estan nets? Dit d’una altra manera, els recursos que l’Ajuntament destina a la neteja del municipi, són suficients? La resposta és no. Com que en temps montorils no és possible augmentar plantilla pública de neteja (ni de res), l’equip de govern va decidir contractar una empresa externa per augmentar el servei de neteja i millorar la recollida selectiva. Es varen presentar quatre empreses. La mesa de contractació en va descartar dues per no complir les estipulacions de la licitació i va adjudicar el contracte a una de les altres dues. És clar, les dues empreses excloses varen optar per impugnar el concurs davant l’òrgan competent.

Quin és aquest òrgan competent? Es tracta d’un organisme depenent del Ministeri d’Hisenda i Administracions públiques anomenat Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals (TACRC), en el qual no hi ha ni jutges ni fiscals, sinó funcionaris de l’administració central especialitzats en Contractació Pública. La seva plana web diu expressament: “Es conveniente señalar que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, a pesar de su denominación de tribunal, no es un órgano jurisdiccional”

Al TACRC s’hi adrecen empreses que s’han presentat a una licitació pública i no estan d’acord amb el resultat de la licitació, ja sigui perquè els han excloses o perquè l’han perduda. El TACRC ordena la suspensió del procediment fins que s’hagin estudiat el tema i s’hagin pronunciat. La cosa més normal del món, perquè si l’adjudicació seguís endavant i llavors resulta que es dona la raó a una de les empreses impugnadores, l’embull jurídic i econòmic seria monumental.

Aquí som. Haurem de seguir amb l’insuficient servei de neteja de tota la vida uns mesos més del previst fins que el TACRC dictamini si la mesa de contractació va fer bé la seva feina excloent dues empreses de la licitació o si es va equivocar i per tant dona la raó a les empreses excloses. Si aquest organisme es pronuncia a favor de l’Ajuntament, se segueix la tramitació iniciada signant el contracte amb l’empresa millor valorada. Si aquest organisme es pronuncia a favor de les empreses, l’únic que ha de fer l’Ajuntament és readmetre a la licitació les dues empreses excloses i acabar de resoldre el concurs, adjudicant a la millor oferta. Ni jutges ni jutjats ni imputats ni decisions polítiques equivocades ni favoritismes. Purament litigis administratius. Això sí, un servei que es preveia que començàs al juny, començarà uns mesos més tard.
Aquesta licitació estava destinada a la impugnació, ja que si no haguessin impugnat les empreses excloses per no complir els plecs tècnics, ho haguessin fet les empreses que clarament el complien demanant l’exclusió de les que no el complien.

El PP dona per fet que el TACRC donarà la raó a les empreses litigants, de fet desitja que sigui així, no fos cosa que la neteja milloràs. En lloc de voler que el tema es resolgui aviat i a favor de l’Ajuntament, és a dir, en benefici de la ciutadania de Felanitx, opta per posar-se de part d’empreses que defensen els seus interessos. I si el TACRC dona la raó a l’Ajuntament, què farà el senyor Tauler? Dimitir?

El senyor Tauler i la senadora-consellera ja varen vaticinar en una roda de premsa banyada amb cava que les empreses que es van presentar a la licitació de l’enllumenat no es fiarien de l’Ajuntament, així com ells no se’n fiaven. Idò mira per on, sí que se’n varen fiar, malgrat els esforços del PP. Aquesta licitació es va adjudicar i a hores d’ara segueix el pla de reforma de l’enllumenat públic.

Ens faria molta d’il·lusió que el PP digues públicament què és exactament el que ha fet malament l’Ajuntament en aquest procediment, ja sigui des del punt de vista tècnic com polític, què és el que no s’ha fet correctament seguint fil per randa les normes de la contractació pública. La decisió política de l’equip de govern és clara: destinar més recursos a la neteja de Felanitx. I fer-ho legalment amb els mitjans disponibles. La resta és burocràcia.

Té la seva gràcia que el PP de Felanitx, amb dues turbulentes licitacions de platges al jutjat vulgui donar lliçons de contractació i transparència. La primera ens va costar a tots més de 200.000 euros i per la segona, de moment ja encalcen persones del PP i no sabem si tornarà a costar doblers als felanitxers.

Setmanari extra de festes. Columna extra de festes. Molts d’anys a tothom.

MOBILITAT A PORTOCOLOM

Aquest estiu, els excessos del turisme han estat -són- més evidents que mai. Un exemple és el trànsit. A les carreteres, a l’interior de les poblacions, als accessos a les platges, etc. es nota molt la pressió de l’augment de vehicles. El Port no és una excepció. El malestar per l’excés de cotxes i per altres efectes del trànsit, com el renou de les motos, ve d’enrere.

Des del Bloc per Felanitx, estam convençuts que sense les mesures de mobilitat adoptades per l’Ajuntament des del novembre passat, la situació seria molt pitjor. Algunes veus, en particular alguns negocis, s’han queixat d’efectes negatius per als seus interessos del sentit únic i el carril bici de primera línia. En general, per al conjunt de la ciutadania creim que les decisions han estat més positives que negatives. Es indubtable que el pas del temps ha generat una àmplia acceptació d’aquestes mesures, a primera línia i a altres carrers.
Encara fa falta polir alguns aspectes de les decisions adoptades o corregir alguns defectes, així com també prendre noves mesures durant el proper hivern, en funció dels resultats d’aquest estiu: algun canvi de direcció, la carretera del Far i altres. En conjunt, la reforma circulatòria de Portocolom, insistim, ha moderat els efectes negatius del trànsit rodat, li ha aportat fluïdesa i ha obert noves possibilitats a ciclistes i vianants. Animam a tothom a deixar el cotxe i a sumar-se a la nova mobilitat: més salut, aire més net i molts altres avantatges. Sens dubte, els inconvenients de la reforma són molt menors que els inconvenients de deixar-ho tot com estava i no fer res. I ja sabem que no fer res de res pot aportar molts de vots a Felanitx, fins i tot donar la majoria absoluta.

Algunes crítiques fan referència a les parades del bus de línia, si bé no és l’Ajuntament qui té la darrera paraula. Les dificultats de gir de l’autocar i els llargs trajectes dins Portocolom desaconsellen la ubicació de parades a Sa Punta, Lafe, sa Capella, sa Bateria o més enllà de la platja de cala Marçal. El viatge seria més llarg dins Portocolom que entre Portocolom i Felanitx, on per cert també queden moltes barriades enfora de les parades establertes, sa Creu Nova o la plaça Pax, per exemple. Les autoritats de Transport entenen que el servei és millor per a un major nombre de persones si es redueixen les parades i es guanya rapidesa en el trajecte entre poblacions.
Per altra part, a la ronda de Miquel Massutí, a l’alçada del carrer d’Isaac Peral, la parada aprofita el lloc més adequat, o com a mínim menys dolent, ja que la voravia no té pastera amb vegetació i permet l’accés de persones amb mobilitat reduïda al bus.

Finalment, a la zona de darrera s’Arenal, molt a principi de la temporada d’estiueig, es va detectar un problema de trànsit al carrer de Jaume III: doble sentit i aparcament a cada banda no podien coexistir. O se suprimia un sentit o se suprimia una banda d’aparcament. El tancament de la zona de darrera la platja on aparcaven, bé o malament, una sèrie de cotxes va decidir l’equip de govern a suprimir un sentit de trànsit i no una fila d’aparcaments. El vertader problema de trànsit de sa Punta és l’avanç dels cotxes dins l’espai protegit i la manca de solucions fàcils que no passin per prohibicions pures i dures.

FESTES I CAMPANYES

Aprofitant les festes d’aquest estiu, l’Ajuntament de Felanitx s’ha sumat a diverses campanyes de conscienciació que es desenvolupen a molts indrets. Per una part, la campanya No és no de prevenció de les agressions sexistes, sovint denunciades en el context de festes populars. A les festes de Sant Agustí de l’any passat l’Ajuntament ja va promoure aquest missatge. I al Sopar a Penyes d’enguany fins i tot hi ha haver una taula informativa.

Per altra part, l’Ajuntament ha estat en contacte amb altres ajuntaments compartint la preocupació per l’abús de l’alcohol entre persones molt joves i a favor d’un consum responsable. Compartir experiències sobre el model de festa que s’escampa, botellot indiscriminat al poble de Mallorca on hi ha festa popular però gairebé sense contacte amb la part tradicional de la festa, i sobre les mesures a adoptar per part dels ajuntaments és vital per moderar els excessos sense sentit. El paper més important, és clar, es juga a les famílies, però l’administració local també ha d’intervenir, per raons de salut i de manteniment de la festa.

A les properes festes de Sant Agustí, aquestes dues campanyes seran presents als carrers de Felanitx i de fet en aquestes darreres setmanes hi ha hagut reunions informatives amb molta participació.

Al Sopar a Penyes, hi havia una tercera campanya de conscienciació en marxa: la separació de residus per al seu posterior reciclatge. Es varen repartir bosses grogues i de rebuig entre els assistents i es varen instal·lar punts de contenidors per a cada tipus de residu. A les festes de Sant Agustí, també s’adoptaran diverses mesures de neteja i de reducció de residus (tassons reutilitzables). Esperam la col·laboració de tots.

DECISIONS IMPORTANTS: URBANISME I PLENÀRIES

La Plenària de dilluns passat va acordar per unanimitat l’aprovació inicial del Pla Especial de Protecció del Centre Històric de Felanitx. Aquest document de planejament urbanístic anirà fent camí per la ruta de la tramitació de manera independent del PGOU en elaboració, a fi de comptar el més aviat possible amb una normativa urbanística actualitzada aplicable al centre del nucli de Felanitx. Tot plegat hauria de servir per tenir el més aviat possible un document normatiu que deixi clares les regles del joc urbanístic en el centre i que faciliti la tramitació de les llicències d’obra. Una normativa moderna i facilitadora és una aportació clau per a la revitalització del centre de Felanitx.

Simultàniament, aquest mes de juny tenen lloc diverses reunions per parlar del projecte estratègic Felanitx Centra’t. Es tracta d’una visió integral del nucli de Felanitx amb l’objectiu de marcar un rumb consensuat i unes prioritats d’intervenció pública de cara als propers 20 anys. L’objectiu és també revitalitzar el centre, però lligant-lo amb molts altres aspectes del nucli de Felanitx (aparcament, mobilitat, eixos escolars, eixos centre-perifèria,…). La participació ciutadana és vital per reunir el màxim d’opinions sobre la direcció a seguir. Després s’analitzaran les propostes i es redactarà un document de consens. Animam a les persones interessades a expressar la seva opinió a través de la pàgina web o en paper a l’Ajuntament.

Fa molts anys que el Bloc per Felanitx va començar a reclamar una política específica per revertir el procés d’abandó i deterior del centre de Felanitx. Modestament, això és el que intentam realitzar i, en la mesura de les possibilitats pressupostàries i el consens assolit, aplicar.

Per altra part, la Plenària també va recuperar la competència d’aprovar els grans contractes que licita l’Ajuntament, durant molts anys delegada a la Junta de Govern. Així, l’oposició té ocasió de criticar i/o de fer aportacions, a més de a les comissions informatives, al màxim òrgan de decisió, com és la Plenària. Una passa més en favor de la transparència i la participació. Amb aquesta decisió, l’actual majoria és l’equip de govern que més competències ha mantingut a la Plenària i la que menys n’ha reservat a la Junta de Govern.

POTADETES DEL PP QUAN S’ENRAMPA

Després d’una molt llarga tramitació, comença la revisió de tot l’enllumenat públic del municipi. Una decisió molt potent a l’alçada d’un problema molt greu. Estalvi econòmic, més seguretat de la instal·lació i dels punts de llum, menor impacte ambiental, millor funcionament i major fiabilitat, millor manteniment les 24 hores, eficiència energètica, electricitat 100% de fonts renovables,… una inversió de 2,8 milions d’euros (sense comptar mà d’obra) que l’empresa adjudicatària rescabalarà pel menor consum de quilovats/hora mentre, la ciutadania s’estalviarà uns 80.000 euros l’any respecte del cost ordinari dels anys anteriors sense comptar que s’hagués de fer inversió, en aquest cas l’estalvi serà superior al 30% del que es gastava anteriorment.

Però hi ha qui vol que vagi malament, qui cerca problemes on no n’hi ha. Els mateixos que no varen prestar atenció al problema, ni als costos, ni a les deficiències en seguretat (quadres elèctrics en mal estat), ni al mal funcionament (faroles que s’apaguen en caure quatre gotes), els que han consentit el deterior durant anys i anys, ara volen (necessiten) veure problemes en la tramitació i que tot vagi el més malament possible. Ben alerta el PP a parlar de la millora energètica, ambiental i econòmica.

Com que no troben res més i quan cap de les empreses que es varen presentar a la licitació ha dit res i totes han donat per bo el resultat, ara ells tornen amb el rum-rum de si uns papers varen sortir de l’edifici consistorial. Ho tornam a dir, la documentació del concurs públic va sortir custodiada per un funcionari fins al despatx de l’enginyer responsable del contracte, nomenat per aquest Ajuntament i encarregat de fer l’anàlisi tècnica de les ofertes, i va retornar altre cop custodiada per un altre funcionari. Això és tot el misteri. En cap moment va estar fora de custòdia com vol donar a entendre el PP, ni ha faltat cap paper a ningú. Cal remarcar que les ofertes se presenten en paper i en format digital.

La feina que ha comanat aquest equip de govern a un enginyer per arreglar tot l’enllumenat públic de Felanitx, a banda de no tenir costos per a l’Ajuntament, ja que l’ha pagada el guanyador del concurs, sí que haurà servit per qualque cosa. En canvi, el PP va comanar un estudi d’estalvi energètic a un enginyer amic i company del senyor Tauler i li varen pagar 21.175€. Aquest estudi energètic, que en cap moment fa referència a l’estat llastimós del conjunt de la instal·lació de l’enllumenat públic (només una breu referència final dient que l’estat dels quadres elèctrics no és bo i que tenen els diferencials pontejats, reconeixent una il·legalitat), va quedar al fons d’un armari i no s’ha emprat per res. Segons el funcionaris els sonava que s’havia fet una espècie d’estudi però mai es va utilitzar. Curiosament aquest estudi és de l’any 2012 i es va pagar a l’abril del 2015 dos mesos abans d’entrar el nou equip de govern.

FESTES I EXCESSOS

El passat dissabte dia 22, convocats per Més, tècnics, regidors i representants de col·lectius d’un total de 17 municipis es reuniren a Sóller per tractar el tema de la massificació de les festes populars, com el cas del dia de Sant Agustí a Felanitx. El regidor de Festes de l’Ajuntament de Felanitx, Pere Cler, hi va assistir.

L’abús de l’alcohol, la disminució en l’edat dels joves que s’inicien en el seu consum, la brutícia generada i la desvirtuació de les tradicions són els principals problemes amb els quals es troben molts de municipis. El sensacionalisme d’alguns mitjans de comunicació que, de casos excepcionals, en fan norma general acaba per crear alarma social i no ajuda a afrontar el problema d’una forma racional.
Fins ara cada municipi ha actuat de forma individual, depenent de la seva singularitat (ubicació, tipus de festa, tradicions, horari, etc), encara que es repeteixen els problemes i moltes de les mesures adoptades pels ajuntaments: control d’accessos als nuclis urbans, limitar aglomeracions a zones més sensibles, urinaris portàtils, neteges especials, etc… Durant la reunió es varen posar en comú les distintes experiències, analitzant i comparant els seus resultats.

Tothom té clar que la majoria de mesures sols intenten minimitzar les conseqüències que generen aquestes massificacions de la festa, de manera que s’arriba a la conclusió que s’ha de treballar també en la causa del problema, dins la seva vessant social i educativa. En aquest cas, l’educació i la sensibilització entre els més joves és fonamental, així com crear altres formes d’oci que els suposi una alternativa. Els resultats d’aquestes accions preventives sols es veuen a llarg termini i cal la complicitat de joves i adults, de famílies, escoles i administració.

Des del Bloc per Felanitx reconeixem que la massificació del dia de Sant Agustí suposa un problema de renou i brutícia per la acció d’alguns pocs incívics, i que podria morir d’èxit si un dia hi hagués algun problema o incident seriós. El triomf d’una festa nascuda des del poble sense la intervenció d’una administració organitzadora pot convertir-se en derrota si no s’adopten, ara sí des de l’administració local, però també des dels bars organitzadors de festes al carrer i les penyes, mesures especials de neteja, de prevenció d’incidents, de control del botellot, d’atenció a emergències, de mobilitat, etc., sense desatendre la tasca d’educació social d’efectes més a la llarga. Hi feim feina.

El Bloc per Felanitx celebram la 5ª Assemblea

S’elegí l’assemblea permanent i el coordinador per als propers dos anys

Ahir vam celebrar la 5ª Assemblea General a l’escola de música i dansa para Aulí amb l’assistència dels 5 regidors municipals i un bon nombre d’afiliats i simpatitzants.
En el transcurs de l’acte el batle Joan Xamena va donar compte de les distintes actuacions dutes a terme per l’equip municipal en la primera meitat de legislatura. Seguidament Nicolau Barceló feu la lectura de la Memòria política i de gestió. Els documents foren molt aclamats per el gran nombre de fites realitzades i el plantejament de cara al final de legislatura.En aquest sentit Barceló es mostrà convençut de la continuïtat del pacte de govern a l’Ajuntament donada la bona sintonia amb la resta de socis.

Per a l’Assemblea Permanent, òrgan de direcció entre assemblees generals, foren elegits Miquel Lluís Mestre, Miquel Tur, Victòria Vidal, Maria Antònia Tomàs Ferrer, Miquel Rosselló, Carme Tur, Maria Ángeles Betanzos i Carmen Moyano. A més hi formaran part, segons els estatuts del Bloc, els cinc regidors.

El coordinador per a aquesta nova etapa serà Miquel Lluís Mestre qui es posà a disposició del partit per vertebrar una bona organització entre els regidors, la permanent i simpatitzants així com obrir el Bloc a la ciutadania.

A l’acte assistiren la secretària general de Més per Mallorca, Bel Busquets, i els membres de l’executiva del PSM-Entesa Joan Font i Immaculada Salamanca.

ELS EMBULLS DEL PP NO GENEREN PLUSVÀLUES

Es molt raonable que una sentència del Tribunal Constitucional digui que l’aplicació de l’impost sobre l’increment dels terrenys de naturalesa urbana, és a dir, la plusvàlua, només s’hagi de pagar quan hi ha hagut un increment real del valor, i no com ara, que s’aplica sobre un increment teòric. Es molt raonable.

Aquesta sentència afecta una norma de la Diputació Foral de Navarra, per tant no és d’aplicació a Balears ni a la resta d’Espanya i, molt important, no declara la inconstitucionalitat dels articles 107 i 110.4 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, referits a la base imposable i al sistema d’autoliquidacions d’aquest impost.

Aquesta sentència introdueix la prova en contra del valor sobre el qual s’ha de liquidar aquest impost, per tal que hi ha d’haver un increment real del valor i no com ara, un increment fictici. Aquesta prova en contra l’ha d’establir i reglamentar el Legislador Estatal modificant la llei d’hisendes locals, no cada ajuntament.

Ja pot fer potadetes el grup del PP o posar exemples d’altres municipis o desacreditar l’equip de govern que no hi haurà cap ajuntament que retorni les plusvàlues fins que: primer, el Constitucional no dicti una altra sentència que modifiqui el règim comú d’aquest impost i no sols el règim del Dret Foral de Navarra. I segon, l’Estat (govern i parlament) no modifiqui la Llei d’Hisendes Locals, especificant com s’han de produir l’informe sobre els valors dels terrenys, com s’ha d’introduir dins l’ordenança municipal, etc. ja que és un impost de regulació estatal.
Per descomptat que el grup municipal del Bloc farà totes les passes que toqui a fi que l’Ajuntament retorni les plusvàlues que no haurien d’haver anat a parar a la caixa comuna. I es farà immediatament que la legislació doni el “sus”. De moment, el PP pot donar branca a don Mariano Rajoy i al seu grup parlamentari (inclosa la senadora) perquè facin una mica de feina i aprovin els canvis legislatius que fan falta. I com que el Constitucional també està a les seves ordres, idò que els donin pressa.

Per incompetència, per ignorància o per joc brut, el PP de Felanitx prefereix fer veure que l’Ajuntament de Felanitx pot aplicar directament la sentència navarresa del Constitucional i atribuir-se competències que no li corresponen.

Whatsapp al President del Govern: Mariano, dile a Catalina que le diga a Biel (a Company no, al nuestro) que no se precipite con lo de las plusvalías. Y a ver si entre sentencia y sentencia contra Cataluña, en el Constitucional tienen un momento para este tema. Si no os dais prisa y el PP nos sigue dando caña, declararemos la independencia de Felanitx y nos atribuiremos las competencias. Te envio cuatro robiols por valija diplomática. Ya dirás cosas.

SUPERÀVIT, DEUTE I INVERSIONS

L’Ajuntament de Felanitx té 5 milions d’euros al banc, se’n diu romanent de tresoreria. Al mateix temps deu més de 2 milions d’euros al banc, el deute que encara queda de l’època Soler-Tauler. La gran asfaltada de carrers de l’any electoral 2015 per part del PP ha penalitzat la capacitat d’inversió de l’Ajuntament durant el 2016, en aplicació de l’anomenada llei Montoro. Per això, el romanent de tresoreria és alt.

Si en el 2017, primer exercici pressupostari en el qual l’actual equip de govern depèn de si mateix, l’Ajuntament invertís la major part dels 5 milions estalviats (tot el que tècnicament es considera superàvit), tornaria caure en les penalitzacions de la llei Montoro en els anys següents. El municipi de Felanitx necessita molta inversió urgent, però no queda més camí legal que dosificar-la any a any.

Per aquest motiu, l’equip de govern ha pres tres decisions importants: la primera, tornar un milió d’euros als bancs, de manera que a final del 2017 el deute quedaria reduït a un milió. Ja que no es poden invertir els 5 milions de romanent de tresoreria en un sol any, aleshores millor amortitzar deute i descarregar els pressuposts futurs de passius financers (mota i interessos), alliberant pressupost anual per invertir. La segona, demanar un crèdit de 600.000 euros per a la reforma de l’Hospici, el qual es retornaria immediatament amb el romanent de tresoreria. Aquesta fórmula converteix el retorn d’un préstec en inversió evitant les penalitzacions de la llei Montoro. I la tercera, realitzar inversions no previstes en el pressupost del 2017 per valor d’un milió d’euros, tenint en compte que la llei només permet determinades inversions fora de pressupost, com són les que no comporten manteniment, per exemple arreglar un carrer o fer un aparcament.

Així les coses, a finals del 2017 el romanent de tresoreria quedaria al voltant dels 2 milions d’euros, una quantitat que consideram adequada per si fos el cas d’haver d’atendre alguna emergència important. Cal recordar que, durant el 2017, dins el municipi de Felanitx s’estan realitzant importants inversions, uns 4 milions d’euros, amb aportació de les administracions local, insular i autonòmica.

Gestionar amb responsabilitat, prudència i estratègia els doblers de tots és un element essencial de la política del Bloc per Felanitx a l’Ajuntament, des de la consciència que és tracta de doblers públics, aportats per totes les persones que compleixen amb les seves obligacions fiscals. I si miram més enllà dels quatre anys d’una legislatura, no podem oblidar l’espasa de Damocles que amenaça l’Ajuntament de Felanitx en el futur, en el cas que s’hagués de fer front a una despesa majúscula per mantenir en mans públiques la zona verda situada darrera la platja de S’Arenal. Es un altre motiu per presentar un bon estat de comptes.

LA NETEJA I LA RECOLLIDA SELECTIVA

Dimarts dia 28, la Junta de Govern de l’Ajuntament de Felanitx va aprovar els documents pertinents per licitar la neteja i la recollida selectiva de residus. El diagnòstic és senzill i àmpliament compartit: es evident que els serveis municipals actuals, propis i contractats, no són suficients per garantir la neteja de les zones urbanes del municipi i que, a més, Felanitx està en el darrer vagó pel que fa a recollida selectiva de residus. Hi ha altres factors, és clar, com són l’incivisme o la falta d’informació, però avui no toca parlar-ne.

L’Ajuntament vol contractar cinc serveis en una sola licitació: en primer lloc, la recollida dels contenidors de recollida selectiva a tot el municipi, millorant el servei i augmentant la freqüència actuals, sobretot a l’estiu; en segon lloc, la recollida porta a porta de paper-cartró, vidre i envasos a bars, restaurants, hotels, etc de tots els nuclis; en tercer lloc, la neteja diària de les àrees d’aportació (zones de contenidors) de tot el municipi; en quart lloc, la recollida dels mobles i altres residus voluminosos que els incívics deixen a qualsevol lloc del terme, ja sigui dins zona urbana o rural, al costat dels contenidors o a qualsevol cantonada; i la neteja de carrers, places i espais públics dels dos nuclis més extensos i poblats del municipi, Felanitx i Portocolom. La neteja de S’Horta, Cas Concos i Cala Ferrera seguiria a càrrec de la brigada municipal, la qual podria dedicar-hi més mitjans humans i materials.

El preu de sortida de la licitació és de 487.000 euros anuals (IVA inclòs) i la durada del contracte és de 4 anys, ampliable a 6, de manera que coincideixi en el temps amb l’actual contracte de recollida de residus municipals. Es tracta d’una aposta molt forta de l’actual equip de govern per millorar la neteja del municipi i les condicions de la recollida selectiva, assumida només fa 9 mesos per l’Ajuntament. Es la partida pressupostària de neteja més alta que s’ha plantejat mai a la Sala. En uns mesos, acabat el procés de licitació, hi haurà operaris i maquinària de neteja als carrers cada dia laborable. Sense comptar ara altres iniciatives, com per exemple l’acció policial o una campanya de sensibilització, entenem que aquest augment de recursos hauria de suposar un canvi notable en l’aspecte dels nostres carrers i places.

L’externalització de serveis no és exactament la política preferida del Bloc per Felanitx, però les actuals regles del joc de la contractació municipal i, en general, de la gestió de tot allò públic obliguen a recórrer-hi. Per fer-ho amb mitjans estrictament públics, haurien de passar anys per poder disposar dels equips humans necessaris. I la situació demana intervenir urgentment!