Arxiu de la categoria: Plens

Una plenària curta i calenta

A la plenària del passat dilluns, com sempre amb pocs continguts que el PP ofereix a l’oposició, el Bloc per Felanitx va presentar dues Mocions i va formular diverses preguntes.

A la primera moció volíem reprovar el batle de Felanitx per la seva actitud i posicionament a l’Assemblea de batles celebrada a Mallorca dia 8 de novembre de 2013, alhora que també volíem refermar el compromís del nostre Ajuntament amb la reivindicació de la comunitat educativa en contra del Decret del Tractament Integrat de Llengües, així com el compromís de l’Ajuntament a favor de l’educació integradora, de la llengua pròpia i de la cultura de la nostra comunitat. Idò al PP de Felanitx cap dels punts els hi va anar bé. El primer era lògic que no el recolzassin, tot i que dins el partit hi ha discrepàncies i escissions. El segon, tot i insistir en què el Batle ens manifestàs el seu parer sobre el TIL, tampoc hi varen estar d’acord. La crispació i la negativa a manifestar-se va ser la seva resposta.

A la segona volíem que l’Ajuntament de Felanitx instàs al Parlament de les Illes Balears a l’elaboració d’una proposta d’abolició de les figures de l’alou, ja que és una càrrega que encara avui en dia pateixen moltes cases de la vila. Aquesta proposta va ser aprovada per unanimitat. Això sí, el Batle, amb el seu tarannà, ens va fer saber que les mocions que presentava l’oposició no servien per res. Tota una lliçó de democràcia amb majoria absolutista i autoritària.

En quan a les preguntes demanàrem que ja que la nova Llei de Pesca prohibia Piscifactories a menys de 5 milles, l’Ajuntament fes tot el possible perquè s’ampliàs la zona de protecció de la nostra costa fins a aquesta distància per tal d’aconseguir que no es poguessin instal·lar noves piscifactories. La resposta, va ser la de sempre: ho mirarem.

I finalment, entre d’altres preguntes, també demanàrem que s’intenti ampliar l’horari de la Residència d’Assistits per tal de poder conciliar la vida laboral amb la d’acompanyar les persones majors, que es posi més personal per tal de donar un servi més proactiu així com flexibilitzar el perfil de les persones usuàries del servei així tal vegada les places que encara hi ha vacants es podrien omplir i fins i tot ampliar, si el poble ho necessita.

De “verbenes”, de Normes Subsidiàries, de Club Nàutic, de voreres, de fems…

A la darrera plenària, com ja anunciava aquest setmanari la setmana passada, es va aprovar una moció del Bloc per Felanitx que demanava a la regidoria de festes i de joventut a convocar un procés de participació públic i obert a la ciutadania, fent una convidada específica a entitats, grups musicals i empreses relacionades amb les verbenes. Aquestes reunions, l’equip de govern, les tendrà en compte a l’hora de prendre les decisions sobre les verbenes del 2014.

Aquestes trobades seran per parlar del model a seguir, el número de verbenes a fer, la seva possible gratuïtat i la tipologia dels grups a cada una. No seran per decidir els grups en concret ja que no creiem que ens posàssim d’acord. També seria necessari xerrar de la manera de fer la contractació dels bars, ja que veiem que any rere any va disminuint l’interès dels felanitxers per adquirir-ne algun.

Esperam que l’equip de govern posi fil a l’agulla i convoqui com més prest millor aquestes reunions, ja que les verbenes han de ser pel poble.

Ja que xerràvem del tema demanàrem al regidor de festes el Sr. Rafel Prohens si no trobava que la seva nefasta gestió al front de les verbenes calia la seva renúncia. Ens contestà que ell està ben tranquil i que no renunciaria perquè fa bé la seva feina. Opinau el mateix vosaltres?

En el mateix ple ens interessàrem pel desenvolupament de les famoses Normes Subsidiàries i ens varen contestar que creuen que abans de l’estiu es duria a aprovació provisional i després a exposició pública, per posteriorment contestar les possibles al·legacions que s’hagin pogut dur a terme i finalment l’aprovació definitiva al Consell.

Esperen que siguin aprovades dins aquesta legislatura. Nosaltres ja no sabem què pensar… fa tants d’anys que s’han d’aprovar!

També formulàrem dos precs, si podien xerrar amb el Club Nàutic per tal de què poguessin tenir enceses les faroles de l’avinguda dels Tamarells, com a mínim els mesos d’estiu i si també podien endreçar la zona de les engronsadores, ja que està en molt mal estat.

En el segon prec demanàrem si podien millorar les voreres de la via de cintura que uneix la rotonda de Porreres amb el carrer de la Mare de Déu de Sant Salvador, ja que és una via utilitzada per molta gent per caminar i hi ha molts de llocs que no hi ha voreres o bé hi ha arbres i no es pot caminar de forma segura.

Per últim vos contarem que aquesta setmana s’haurà aprovat la concessió de la recollida, neteja i transport de residus sòlids, és a dir, fems, del nostre terme. De les tres empreses que es presentaren la que obtengué la puntuació més alta fou la mateixa empresa que hem tengut tots aquests darrers anys, Fomento de Construcciones y Contratas. Sabem que aquesta empresa els darrers anys no ha complit de forma adequada el contracte i que l’Ajuntament no ho ha arreglat. Esperem que això no passi els propers 10 anys i que l’equip de govern faci complir de forma adequada el contracte firmat i que si no estableixi les sancions pertinents.

A mem si ara ho entén el Govern!

Ahir va tenir lloc un fet insòlit dins la vida política felanitxera, tots els partits polítics de la Sala varen votar en contra del TIL. Un exemple de què és possible dialogar, negociar i arribar a un consens, això sí, si totes les parts hi posen voluntat.

La d’ahir va ser una plenària especial i no només perquè tots vàrem votar una moció consensuada, sinó perquè la Sala es va omplir de gom a gom i es va tenyir de verd, un verd d’esperança. I a més vàrem tenir el plaer d’escoltar la veu del poble de la mà de quatre mares representants de la major part dels centres educatius del municipi.

Cal dir que aquesta no era la moció que va presentar el Bloc, la del Bloc demanava la derogació del decret i la retirada immediata del TIL, entre d’altres, però es va prioritzar el benefici col·lectiu perquè quedi ben clar el que pensa el poble de Felanitx: NO VOLEM TIL.

En la moció que es va aprovar es demana a la Conselleria d’Educació que sigui dialogant per arribar a un acord amb els mestres; que hi hagi menys alumnes per classe i que es millorin les ajudes de llibres i de menjador; que cada centre ha de tenir autonomia per poder aplicar el TIL segons les seves necessitats i condicions; que s’han de respectar els Projectes Lingüístics de cada centre i que els nous projectes que es vulguin aplicar siguin consensuats amb la comunitat educativa i allunyats de la política partidista.

A més de la moció comentada, el Bloc en va presentar una altra relacionada amb el TIL però de caire més econòmic. El Bloc demanà que els diners del sous dels mestres que varen fer vaga es donin als centres educatius del municipi per tal de cobrir les necessitats específiques de cada centre com infraestructures, recursos materials, beques de llibres… Cal dir que aquesta moció també va ser aprovada pel conjunt de la Sala.

La setmana que ve vos contarem la resta de la plenària, ja que un ple cada tres mesos dóna per molt.

De comissions, plenàries i responsabilitats

Aquest setmanari, la setmana passada, es feia ressò d’un “rifi-rafe” que, segons ells, hi va haver a la plenària d’aquest mes, donant més importància a aquest fet que a la no aprovació de la retirada d’Honors i Distincions a un condemnat per la justícia, com el Sr. Mates, o el rebuig del PP a la retirada del TIL. Així i tot, el Bloc vol fer un parell de puntualitzacions per aclarir els fets ja que no va quedar del tot clar el que s’explicava.

Els membres del Bloc no vàrem assistir a la Comissió Informativa perquè hi va haver un mal entès amb la data i acceptam tota la nostra responsabilitat. Però cal aclarir que una comissió informativa serveix per explicar els temes que posteriorment es duran al Ple. És, purament, una reunió informativa sense més rellevància política. Així i tot, al Ple demanàrem disculpes per la nostra absència i ara també ho fem, públicament, mitjançant aquesta columna.

Aclarit, pensàvem, el tema, podíem passar a la matèria de la plenària, que degut a que el PP va decidir que tots els temes importants es tractarien en comissió de govern i no “en obert”, tornava a ser ben magra. Però no va poder ser: El portaveu del PSOE va trobar que era bon moment per fer demagògia. Ignorant convenientment que tots, a l’oposició i al govern, hem fallat qualque pic, ja que tots tenim vides i feines particulars. Així i tot, el nostre portaveu, no com altres membres de l’oposició, no ha fallat a cap plenària en tota la legislatura.

Però, és aquesta la millor manera d’aprofitar les ja de per sí buides plenàries? Després n’hi ha que s’estranyen que a les plenàries no hi vengui gens de públic! Com han de venir, si en lloc de veure-hi propostes per arreglar els molts problemes que té Felanitx, el que hi troben és gent molt més interessada en marcar-se uns quants punts polítics, i després sortir a la premsa?

Vista la bauxa, el PP decidí sumar-s’hi, per veure si hi podia treure cap profit, i al·ludí a què nosaltres demanam més plenàries. És vera, que nosaltres sol·licitam que n’hi hagi més perquè a un ple és on podem presentar mocions, propostes, formular preguntes i expressar les nostres queixes. És l’òrgan legal per poder dur a terme la nostra tasca d’oposició. Però el PP està capficat en no tractar els temes importants al Ple i sols hi duu propostes de demolicions, ratificacions d’acords de la Junta de Govern i recomptes de sentències… La majoria dels altres temes són insignificants.

Cada any s’han de dur a terme 8 sessions plenàries, per tant durant quatre mesos l’oposició no pot realitzar la seva tasca completament. Però com que el PP no fa el que predica, dins el 2012, es varen haver de convocar 5 Plens extraordinaris, 3 dels quals convocats pel PP i 2 per l’oposició. Això demostra, com nosaltres defensam, que és necessària una periodicitat de les plenàries i no unes retallades, com ells defensen.

El PP encobreix els corruptes

A la plenària de dilluns passat presentàrem una moció perquè l’Ajuntament de Felanitx procedís a la retirada de totes aquelles plaques o inscripcions on, per la seva condició de càrrec públic, hi figurin la identitat de la persona o persones condemnades en casos de corrupció i pel cas que la retirada de la placa o inscripció no sigui convenient o possible, es procedís a fer desaparèixer la identitat de les citades persones. Idò bé, el PP trobà que el Sr. Mates no havia fet res mal fet per Felanitx i a més, el Sr. Tauler com que no sabia ben bé perquè el Sr Mates havia estat condemnat, varen trobar que no feia falta retirar els noms de les plaques. A Felanitx seguirem amb els noms emmarcats dels corruptes!

També, votàrem a favor una moció presentada per la Lliga, per derogar el decret que regulava el Tractament Integrat de Llengües als centres docents. Tampoc els hi va anar bé ja que consideraven que ara ja no feia falta demanar la seva retirada.

Al torn de preguntes demanàrem,entre altres coses, si s’havien plantejat per què havien quedat deserts 9 llocs (entre bars i punts de venda) dels 11 que es licitaven al Parc Municipal per les verbenes. La resposta fou que no ho sabien però que hi havia crisi. En cap moment se’ls ha passat pel cap que la pèssima organització de les verbenes i la poca atracció al públic en general que tenen els grups contractats, puguin influir en què la gent no vol agafar un negoci a les verbenes per no tenir pèrdues.

Finalment ens interessàrem per la situació dels fondeig il·legal al Port i que es produeix a un zona protegida de posidònia. La resposta fou que Costes no té mitjans per fer complir correctament el fondeig. Tantes retallades…tantes retallades….

Per cert, a aquest ple es va aprovar, amb els vots del PP, l’expedient número 29 de demolició d’unes obres il·legals. I som a l’equador de la legislatura! Quan aquest Ajuntament executarà un acord aprovat per majoria del Ple? No creim que els nostres fills ho vegin…

Salvem el Sindicat i el Port

La plenària de dilluns, com sempre, va ser buida de contingut, però vàrem poder aconseguir coses importants.

Per una part, es va aprovar per unanimitat una moció del Bloc per Felanitx que instava al Consell de Mallorca a fer complir la Llei de Patrimoni al propietari del Sindicat, el Sr Ripoll, que l’havia adquirit feia vint anys i no l’havia conservat ni mantingut. Si el propietari incompleix les directrius, demanàvem que el Consell començàs el procés d’expropiació. No podem permetre que es segueixi deteriorant i abandonant un edifici tan emblemàtic com aquest.

Per altre part, tots els partits, aprovàrem demanar que es denegàs la sol·licitud d’instal·lació de piscifactories a l’entorn de Portocolom, que la Conselleria adoptàs les mesures de protecció mediambiental necessàries envers les activitats piscícoles que es puguin desenvolupar davant la costa del llevant de Mallorca i encarregar als serveis jurídics municipals el seguiment de la tramitació del projecte.

Ens interessàrem per la introducció sobtada d’arena a l’Arenal. El regidor Juan Ramón Vidal ens informà que ells no n’hi havien duita i que era la mar que enguany n’havia treta molta. Ens crida l’atenció que ara la naturalesa, després de la polèmica de l’any passat, hagi tengut tant de seny i hagi decidit arreglar-nos l’Arenal, quan tots aquests darrers anys feia tot el contrari.

També ens interessàrem per la retirada de les dues Banderes Blaves de Cala Ferrera i Cala Marçal. Ens digueren que no li donaven gaire importància, encara que els anys passats sí que els agradava fer la foto davall les banderes.

Finalment demanàrem per què de la cinquantena de persones que fan la recollida orgànica selectiva a Cas Concos i S’Horta i que han de demanar la bonificació del 25% en el rebut de fems sols ho havien fet quinze persones. No feien la publicitat pertinent? Ens cridà l’atenció que de S’Horta únicament ho han demanat dues persones i una és el nostre regidor el Sr. Rafel Roig. Ells sí que hi pensen en les bonificacions!