Arxiu de la categoria: Notes de premsa

El Bloc per Felanitx, únic partit de l’oposició que presenta al·legacions a les Normes Subsidiàries

El Bloc per Felanitx ha estat l’únic partit de l’oposició que ha presentat al·legacions a les Normes Subsidiàries aprovades a l’abril del 2014. El Bloc va presentar un document en 36 al·legacions, les quals varen ser desestimades per l’ajuntament del PP.

En aquest document per una part el Bloc denunciava la falta total i absoluta de consens. Deu anys després de la primera exposició de les NNSS, l’equip de govern del PP no ha estat capaç de proposar cap fórmula de consens als grups de l’oposició. A més ha estat incapaç de contestar les al·legacions fetes el 2004 per aquest grup ni les centenars d’al·legacions presentades pels ciutadans. Ara demanam que es notifiquin les resolucions de les vuitanta-vuit al·legacions presentades enguany, a tots els interessats que en varen presentar.

A més, en aquestes NNSS es promou més creixement i quan els planificadors proposen noves esteses elèctriques, carreteres o incineració, ens espantam. Per exemple, la mala qualitat de l’aigua corrent de Portocolom per salinitat i per elements contaminants hauria de ser un motiu més que suficient per impedir el mínim creixement urbanístic del Port. En definitiva, les NNSS no consideren els efectes sobre els recursos naturals, el consum del territori, els problemes de mobilitat, la saturació i els residus que generaran.

A Felanitx coexisteixen tres problemes difícils de resoldre per separat, però abordables conjuntament: el gran nombre de cases velles deshabitades i sense condicions per ser habitades; la creixent dificultat dels joves i dels més pobres per accedir a un habitatge; i la necessitat de reconvertir un sector de la construcció i auxiliar dimensionat a la mida de la segona meitat dels noranta reorientant-lo de l’obra nova a les reformes. Caldria plantar cara a aquesta problemàtica amb polítiques actives que reactivassin l’interès de promotors i ciutadans cap al centre històric, amb l’adquisició de sòl públic, amb mesures fiscals o amb la protecció del sòl rústic.

A més la gran edificabilitat de la perifèria de Felanitx i la permissivitat urbanística en sòl rústic permeten augurar que la degradació del centre de Felanitx s’accentuarà i que la reforma d’edificis ja construïts seguirà estancada, mentre que l’activitat constructora tendrà més interès en l’obra nova i el preu de l’habitatge seguirà creixent. Les edificacions a sòl rústic no obrin una via d’accés a l’habitatge per a aquelles persones amb dificultats (excepte en algun cas singular), sinó que seguirà la tendència de grans habitatges luxosos com a segona o tercera residència, o com a inversió per llogar a turisme d’alt poder adquisitiu obtenint uns ingressos fiscalment ocults.

És per tots aquests motius que el Bloc per Felanitx es va abstendre, perquè per una part està en contra d’aquestes normes fetes pel PP sense consens. Recordem que el 2004, la batlessa Catalina Soler va demanar retornar les Normes del Consell perquè, segons ella, les “repastaria”. I de llavors ençà han passat més de deu anys i no hi ha hagut cap intent de consens ni de voler deixar participar a l’oposició d’un document prou important que afecta a tots els felanitxers. I per altra part trobam que les Normes han costat massa doblers als ciutadans, fa massa anys que en xerram i que per tant és ben hora d’aprovar-les.

Per tant, tot i que dubtam que dins aquesta legislatura encara sigui possible la seva aprovació definitiva per part del Consell (l’aprovació provisional s’ha fet dos dies abans d’acabar l’any amb un Ple extraordinari), no ens oposàrem i ens abstinguérem pel bé de Felanitx i de tots els felanitxers perquè consideram, que en aquests moments, prima el bé general.

Carta al director: Aclariments sobre el Sindicat

A rel del distints comentaris que han sorgit en aquest setmanari, volem aclarir alguns dubtes referents a la compra del Sindicat. Nosaltres, a diferència del PP, sí que ens preocupa el que pensen els felanitxers i per això escrivim aquesta carta.

A la reunió que es va fer a l’Ajuntament amb el pintor Miquel Barceló, i en la qual l’artista ens explicà el projecte que es volia dur a terme al Sindicat per iniciativa seva, ens demanà confidencialitat i silenci fins que el projecte estàs del tot aclarit. Sabíem que era un projecte de gran envergadura i que com a tal encara tenia alguns punts a aclarir, i que si es feia públic la totalitat del projecte, dificultaria la realització de la inversió. També es manifestà que no es fes d’aquest projecte una qüestió partidista, cosa que no ha entès qualque partit, ja que era pel bé de Felanitx. Ens demanaren responsabilitat política fins al maig, ja que seria en aquest moment, quan ja es perfilaria tot. Per tant, el Bloc per Felanitx, decidí respectar l’acord.

Una cosa que creiem que s’ha fet malament, i així ho vàrem manifestar a la reunió, era que consideràvem que s’havia d’informar de la compra del Sindicat i de la reforma d’aquest, alhora, ja que si només es presentava a la ciutadania la compra sense l’explicació del que es volia fer posteriorment, no s’entendria, tal com ha passat.

També pensam, i és molt important, que l’Ajuntament no pot adquirir l’immoble sense tenir clar el projecte que es vol dur a terme i una seguretat de que es dura endavant. Tampoc hem tancat cap via a renegociar el preu de l’immoble, que sens dubte es excessiu, ni a altres alternatives per adquirir-ho, però com hem dit abans hem d’esperar ja que ens varem comprometre a fer-ho.

Finalment, volem manifestar que, tot i que ho entenem i ho respectam, en aquests moments és fàcil caure en la demagògia i relacionar la compra del Sindicat amb altres temes. Del tema del clavegueram de Sa Punta no ens hem manifestat, perquè sabem per experiència, que el PP fins el darrer moment no té clar el que farà. No sabem si les contribucions especials que es volen dur a terme seran d’un 50%, un 60%, un 70% del cost del projecte o bé ho assumirà l’Ajuntament. Quan les coses estiguin clares, informarem adequadament. Desgraciadament, el Bloc per Felanitx no té cap influència sobre l’equip de govern de la sala, ja ens agradaria, però amb els nostres tres vots mai hem pogut tombar la balança cap el nostre costat, per la qual cosa dubtam moltíssim que el fet de que un regidor nostre tingui una vivenda a Sa Punta pugui ser moneda de canvi per a res, primer perquè nosaltres encara tenim dignitat i segon perquè no ho necessiten.

En quan a què el Bloc no dona l’opinió sobre els temes, creiem que haver escrit en aquests tres anys de legislatura, més de 100 columnes en aquest setmanari i altra tant a la resta de premsa escrita, demostra tot el contrari. Creiem que som, sense cap dubte, el partit que informa més, ara bé, no ens agrada caure en segons quin tipus de demagògia, com fan altres partits. Esperam haver aclarit els dubtes. Per la nostra part seguirem fent feina amb el mateix tarannà i amb un objectiu clar, intentar millorar Felanitx.

Carta al director del Setmanari Felanitx de l’onze d’abril de 2014.

Presentam una moció de reprovació al batle de Felanitx

Consideram que el batle ha traït el posicionament oficial de l’Ajuntament

El Bloc per Felanitx ha registrat a l’Ajuntament de Felanitx una moció de reprovació al batle de Felanitx que serà tractada al proper Ple del mes de desembre.

A l’Assemblea de Batles celebrada dia 8 a Mallorca, el batle va votar en contra de l’opinió majoritària del poble de Felanitx. No ha fet cas del posicionament institucional de l’Ajuntament de Felanitx que va aprovar una moció conjunta en defensa de la reivindicació de la comunitat educativa i en contra del TIL. Fins i tot el Batle de Felanitx va assistir a la concentració, convocada per les APIMES del poble, i va mostrar al seu suport al col·lectiu docent.

El portaveu del Bloc, Joan Xamena, considera que “el batle té l’obligació moral de representar l’opinió majoritària del seu municipi per sobre de posicions partidistes”. “El batle representa l’Ajuntament i ha de mostrar dignitat política i coherència davant el seu municipi. No pot expressar una opinió davant el poble per por a les xiulades i votar diferent quan és davant altres membres del PP”. Per aquest motiu, s’ha registrat una moció que acorda:

Primer: Reprovar el batle de Felanitx per la seva actitud i posicionament a l’Assemblea de batles celebrada a Mallorca dia 8 de novembre de 2013.
Segon: Refermar el compromís d’aquest Ajuntament amb la reivindicació de la comunitat educativa en contra del Decret del Tractament Integrat de Llengües, així com el compromís de l’Ajuntament a favor de l’educació integradora, de la llengua pròpia i de la cultura de la nostra comunitat.
Tercer: Exigir al batle de Felanitx una actitud respectuosa i concordant amb l’opinió i el sentir majoritari del poble de Felanitx expressat a través dels seus representants democràtics a l’Ajuntament de Felanitx.