Arxiu de l'autor: Bloc per Felanitx

CLOSOS I ECOTAXA

A principis d’agost, la consellera de Cultura i Esports, Fanny Tur, presentarà un ambiciós projecte dels Closos de can Gaià al fons de l’impost de turisme sostenible o ecotaxa. Aquest projecte s’enfila fins al 1.150.000 euros i inclou tres accions: la compra dels terrenys del jaciment que encara queden en mans privades, la construcció de tres mòduls per a activitats divulgatives, museístiques i de suport a les excavacions i finalment la construcció d’una naveta.

Els 110 milions d’euros que el Govern de les Illes Balears té previst destinar enguany a inversions procedents de la recaptació de l’ecotaxa tenen entre les prioritats la recuperació de patrimoni cultural. Per això, la consellera Fanny Tur, de Més, va veure amb bons ulls la proposta de l’Ajuntament de Felanitx i dels arqueòlegs dels Closos i va decidir que seria la proposta estrella del seu departament davant la comissió que assigna els fons de l’ecotaxa.

L’Ajuntament de Felanitx és el destinatari final de la subvenció. Per tant, serà l’administració encarregada de dur endavant la compra de terrenys i la licitació de les obres, un cop s’aprovi el projecte. Una vegada més, l’equip de govern fa un esforç important per atreure finançament supramunicipal per inversions a Felanitx.

El projecte Closos ha anat agafant força durant dues dècades. L’empenta inicial i la constància d’un grup d’arqueòlegs, el suport de la UIB i dels successius governs municipals, el suport dels hotelers de Portocolom, la creació i les activitats de l’Associació d’Amics dels Closos, etc. han cimentat aquesta iniciativa. Els que hi han deixat hores i hores de feina es mereixen que vagi endavant.

Aquesta actuació als Closos reuneix tots els ingredients que donen sentit a l’ecotaxa: protecció del patrimoni cultural amb ingressos procedents de l’activitat econòmica principal de les Illes que alhora es converteix en reclam per a un tipus de visitant que sigui menys un turista i més un viatger, sense deixar de banda les múltiples possibilitats que té per a residents (educatives, econòmiques, etc).

DEDINS I DEFORA

Una de les fixacions del PP quan critica l’equip de govern és parlar d’externalitzacions. Diu que s’externalitzen serveis i que el Bloc contravé els principis de l’esquerra. El servei que es dona a la ciutadania no mereix cap comentari per part de l’oposició. El problema estaria en l’externalització, en el suposat pas de gestió pública a gestió privada.

El PP maneja un diccionari equivocat i no té clara la diferència entre dedins i defora. Haurien d’estudiar un poc més i canviar de diccionari. Externalitzar un servei voldria dir que passa d’oferir-se amb personal de l’Ajuntament a oferir-se a través d’una empresa privada, cosa que no ha passat en cap dels exemples que citen habitualment. Repassem-los.
Enllumenat públic. No hi ha res en la gestió de l’enllumenat públic del municipi que hagi passat de públic a privat. Res. L’Ajuntament de Felanitx comprava i compra l’electricitat a una empresa privada. En temps del PP, les reparacions i la vigilància o no es feien o s’encarregaven a empreses privades. Ara, tots els quadres elèctrics estan en ordre, s’estalvien vats i euros i les reparacions són immediates. L’administració pública comana les feines a l’empresa privada i no deixa de fer res. L’únic electricista de l’Ajuntament segueix plenament ocupat en els edificis públics i no dona a l’abast.
Poliesportiu Guillem Timoner. El PP va treure a concurs la gestió de les instal·lacions esportives de Sa Mola. Des de fa molts anys és una empresa privada contractada per l’Ajuntament qui s’encarrega de la gestió. Ara s’ha fet igual, en el 2016 i en el 2018. A mesura que l’experiència acumulada a l’Ajuntament ensenya coses, s’ajusten les condicions i es fan retocs. Però una vegada més no hi ha res que passi de gestió pública a gestió privada. No hi ha externalització. No hi ha res que passi de públic a privat.

La neteja i la recollida selectiva. En temps del PP, la neteja del municipi era tasca de la brigada amb l’afegit de la contractació puntual d’alguna empresa privada o d’una entitat social. I era clarament insuficient. I de la recollida selectiva se’n cuidava el Consell (a través d’una empresa, és clar, no amb personal propi), no l’Ajuntament. En aquesta legislatura, s’ha considerat que els mitjans de neteja no eren suficients i Felanitx ha hagut d’assumir la recollida selectiva, dues millores impossibles d’oferir contractant nous empleats públics, per la qual cosa s’ha licitat i es du a terme mitjançant una empresa contractada. Una vegada més no hi ha res que hagi passat de la gestió pública a la privada, això sí, s’ha afegit més capacitat de gestió: més neteja i recollida selectiva. La brigada segueix netejant, però ara hi ha més personal dedicat a neteja.

Per cert, en tots els casos citats, sempre s’ha adjudicat el contracte a l’oferta més econòmica per a l’Ajuntament, és a dir, per als interessos de la gent de Felanitx.

La deixalleria. Un servei no adjudicat, ja que el concurs ha quedat desert. Les empreses candidates del sector residus no han vist clar el seu guany econòmic en la proposta de l’Ajuntament. Es veu que hem estat massa estrictes en la defensa dels diners públics. Sigui com sigui, en aquests moments i en legislatures passades, totes les fraccions de residus que idealment es gestionarien a través d’una deixalleria es gestionen (de manera clarament millorable) a través de contractes amb empreses privades, no amb personal propi de l’Ajuntament. Amb una deixalleria en funcionament, no hi hauria res que passàs de l’àmbit públic al privat. Milloraria la gestió, és clar, però no s’externalitzaria cap servei que no faci anys que ja està en mans privades.

En resum, s’han millorat serveis del municipi d’acord amb les regles del joc, les regidories del Bloc hi han intervengut decididament i no s’ha deixat en mans privades cap àrea de gestió que estàs en mans públiques. Hi ha programes infantils que expliquen la diferència entre dedins i defora. Convé que el PP els miri.

CANVI DE BATLE

El pacte de govern signat al juny del 2015 entre el Bloc per Felanitx, el PSOE i el PI acordava que Joan Xamena seria de batle de Felanitx els tres primers anys de legislatura i que al juny del 2018 assumiria la batlia Jaume Monserrat del PI. Com no podia ser d’una altra manera, els regidors i la regidora del Bloc votaran aquest dissabte el nou batle, donant compliment als acords signats.

Tots els que varen augurar que el pacte seria una olla de grills i que duraria dos dies, ja hauria de fer estona que han rectificat. Segurament no ho han fet, perquè aquesta casta de profetes no solen reconèixer mai que s’han equivocat. Certament, en política no es pot dir res, Mariano, però vist des de l’interior el pacte té el mateix aspecte que des de l’exterior: es completarà la legislatura sense més ensurts que els propis de la gestió. I amb el mateix nivell de feina i de coordinació.

En el Bloc sentim i assumim la responsabilitat de ser el grup majoritari de l’equip de govern i el que va començar la legislatura amb menys inexperiència. Aquest paper central de màxima implicació tant en el dia a dia com en la gestió més política no canviarà. Es clar que hi haurà una nova distribució de funcions i el tarannà del nou batle generarà noves maneres de fer en tots els àmbits, però la petjada del Bloc en el conjunt de la iniciativa política municipal seguirà forta i decisiva.

El Bloc donarà suport al nou batle amb el mateix nivell de compromís, dedicació i lleialtat que en els primers tres anys de la legislatura. El Bloc seguirà aportant vocació de servei públic, màxima cura dels recursos de tots, la decisió d’abordar frontalment els grans temes que té plantejats el municipi i posicionaments progressistes. Amb el nou batle i amb el conjunt de l’equip de govern seguirem fent feina, de vegades amb més encert i de vegades amb menys, per un Felanitx millor. Sona un poc ingenu, però aquesta és l’actitud correcta en política.

L’HOSPICI: UN PROJECTE ESTRATÈGIC

S’inaugura l’Hospici. No és una meta, sinó el quilòmetre zero d’un llarg camí. Primer, a curt termini, un centre de dia i un centre de nit, però l’antic Hospici ha de ser la base de l’atenció a la dependència de Felanitx i comarca amb criteris moderns. Aquesta és la visió del Bloc per Felanitx, per això lluitam i lluitarem.

De moment, una aportació d’un milió d’euros del Consorci de Recursos Sociosanitaris, amb la consellera del govern Fina Santiago i la consellera Margalida Puigserver del Consell al davant (ambdues de Més), i una aportació de l’Ajuntament de Felanitx de 670.000 euros, fan possible que dins el 2018 el centre de dia i el centre de nit siguin una realitat. Una vegada fetes les obres, es tracta d’accelerar l’entrada en servei. L’Ajuntament i l’IMAS ja hi fan feina a les totes.

Però el Bloc per Felanitx aspira a un servei d’atenció a la dependència molt més ambiciós i complet en un futur no gaire llunyà: des de l’ampliació de places o un servei de menjador fins a pisos tutelats a la part del darrera de l’edifici, passant per la ubicació a l’Hospici dels serveis d’atenció domiciliària municipal i insular o d’altres funcions. Un autèntic centre neuràlgic de l’atenció a la dependència, ubicat al centre de Felanitx a un edifici emblemàtic.

El centre de dia i el centre de nit només ocupen la planta baixa i la primera planta de la part de davant de l’edifici. Queda disponible la segona planta, la tercera, les golfes i tota la part posterior de l’edifici. El futur demana una visió integral de l’atenció a la dependència, que arribi a tots els col·lectius, no sols a les persones majors. Diversitat de persones ateses i diversitat de serveis assistencials. Les possibilitats del conjunt del recinte són amplíssimes. Des del Bloc per Felanitx convidam tothom (partits, entitats socials i ciutadania en general, sense oblidar els que el varen tancar) a compartir aquest objectiu estratègic de cara al futur.

En aquest sentit, agafa rellevància la reforma del carrer del Pou de la Vila i l’adaptació de les portasses de l’Hospici com a aparcament públic.

Avui, celebrem aquesta fita i reconeguem la feina feta pel batle Joan Xamena, la regidora de Serveis Socials Isabel Montero i el regidor d’Hisenda i Contractació Pere Mestre. Demà, demanem-los una ràpida entrada en servei i feina en direcció als objectius exposats.

AIGUA DE SA PUNTA

Una carta al director sobre l’aigua de sa Punta demana transparència als regidors del Bloc. Potser hi hagi més lectors desinformats sobre aquest assumpte i val la pena aprofitar l’avinentesa.

A la legislatura passada, l’equip de govern del PP va prendre dues decisions polítiques importants de les quals ara s’han de gestionar les conseqüències: la primera, quan l’empresa Rodaro va anunciar que no podia seguir subministrant aigua a sa Punta, l’Ajuntament li comunica que no poden deixar de subministrar aigua unilateralment i que s’hauran d’atendre a les conseqüències legals. Però poc després, l’Ajuntament s’avé a quedar-se les instal·lacions i a posar-se a subministrar aigua a sa Punta. No hi ha constància documental de les converses que separen un document de l’altre. A continuació l’equip de govern del PP va decidir que l’Ajuntament compraria aigua a Edamsa per cobrir el servei obligatori d’aigua a sa Punta (ja que l’Ajuntament no té pous en tot Portocolom) tirant un tub de sa Capella fins al depòsit de sa Punta.

Efectivament, l’Ajuntament compra aigua a Edamsa. Ja en comprava per l’escola, el centre cívic, el pavelló Toni Peña, etc. i des del 2013 també en compra per no deixar els veïns de sa Punta sense un servei que els ajuntaments estan obligats a donar. La Plenària de dia 12 de desembre de 2013 va fixar les tarifes d’aigua potable per al nucli de Felanitx i unes de lleugerament diferents per a sa Punta. Efectivament, l’Ajuntament no regala l’aigua als immobles de sa Punta. Els cobra l’aigua al preu establert per Plenària i publicat al BOIB.

A Cas Concos i a S’Horta, l’Ajuntament també compra aigua als proveïdors privats per al camp de futbol, l’escola, el centre cívic, etc.
Des del 2013, l’Ajuntament s’ha fet càrrec de les despeses de manteniment del depòsit, de les bombes, del control de qualitat i altres. I quan va sortir la possibilitat de renovar tota la xarxa de sa Punta mitjançant una subvenció del Consell Insular, vist el pèssim estat en què es trobava, aleshores es va dur endavant el projecte. Els costos de manteniment han baixat gràcies a aquesta inversió, si bé ara cal fer una reparació important a la connexió amb el carrer Ancora ja que es produeix una important pèrdua diària de metres cúbics.

En resum, l’Ajuntament compra l’aigua a Edamsa, gestiona la xarxa i el depòsit de sa Punta i aplica l’ordenança municipal d’aigua. Sense comptar la forta inversió feta amb la subvenció del Consell Insular, el balanç econòmic 2013-2017 entre despeses per tema d’aigua a sa Punta i el que es cobra als usuaris és equilibrat i conforme a les ordenances municipals.

La segona decisió política important del PP a la passada legislatura va ser acordar amb Edamsa, concessionari d’aigua de la resta de Portocolom i Cala Ferrera, que aquesta empresa faria una inversió per fer arribar aigua bona a Portocolom a canvi d’una pujada de tarifes. Això és el que va passar en el 2016, dins aquesta legislatura. El batle Xamena i alguns regidors varen fer moltíssima feina per aconseguir que l’estiu del 2016 no fos un altre estiu amb l’aigua salada del passat. Molta feina de gestió a partir d’una decisió política d’uns altres.
Vistes aquestes dues importants decisions de la passada legislatura, el més lògic seria que la concessió d’Edamsa assumís també la zona de sa Punta i així tots els usuaris de Portocolom rebrien el mateix servei i les mateixes factures d’aigua. No serà fàcil que l’Ajuntament de Felanitx pugui comptar amb pous propis a Portocolom i proveir aigua potable als usuaris.

ARREGLAR CARRERS

Són molts els carrers dels diferents nuclis del terme que necessiten millores en la pavimentació, des de tapar alguns clots o arreglar les voravies fins a obres més serioses que impliquen aixecar el carrer i substituir canonades i altres serveis. El pressupost municipal no serà mai suficient per tenir tots els carrers en perfectes condicions. I tampoc no seria fàcil arribar a un consens sobre quins carrers és més urgent arreglar ni sobre la intervenció que s’hi ha de fer. Cal establir uns criteris objectius per prioritzar les intervencions: estat de paviment i infraestructures, volum de trànsit que suporta la via, nova mobilitat, temps transcorregut des de la darrera reforma, opinió de tècnics, informacions de veïns, etc.

Així com en el 2017 es varen fer una sèrie d’intervencions importants a carrers de Portocolom, en el 2018 s’estan realitzant obres a diversos carrers de Felanitx. Enllestit el Juevert, en aquestes setmanes la regidoria d’Urbanisme amb la col·laboració d’altres regidories i batles pedanis realitza obres de millora al Socors, Santa Catalina Tomàs, Jaume I, Pelat, Cifre, Cotoner-Bellpuig i la via de cintura entre les rotondes de l’Avinguda Argentina i la de la carretera de Porreres. I una mica més endavant serà el torn dels carrers Castellet, Badaluc, Pizà, Pare Catany i Reus.

Les obres tenen un abast diferent segons les circumstàncies i les possibilitats econòmiques, especialment quan hi ha aportacions del Govern o del Consell en forma de subvencions. L’equip de govern procura sempre tenir projectes preparats per al cas que Govern o Consell treguin una línia d’ajudes per a reformes de vies urbanes.
De les anomenades, les obres més ambicioses són les de la via de cintura i les dels carrers del Castellet. En el cas de la via de cintura i amb una subvenció del Consell de Mallorca, es tracta d’arreglar les voravies, fixar els aparcaments, marcar amb arbres un carril bici que uneixi el de la via Argentina amb el del passeig Ramon Llull, convertir en rotondes els triangles de la part alta i arreglar el paviment. Vianants i ciclistes seran els grans beneficiats, però també el trànsit que recorre la via.

En el cas dels carrers de davant l’Ajuntament i amb una subvenció de la Conselleria de Turisme, les obres deixaran els carrers empedrats, arreglaran les canonades i enterraran el cablejat que travessa els carrers de part a part. Es tracta de fer aquests carrers més atractius per a residents, propietaris i potencials veïns. De cara al futur, està previst que el pas i aparcament de vehicles en aquests carrers quedi limitat als veïns.

Val la pena esmentar algunes actuacions imminents més, amb la col·laboració d’altres regidories i batles pedanis: a Felanitx, el soterrament dels cables de la part interior de la plaça de Sa Font. A Portocolom, el reforç del mur de pedra de la costa de davant Cala Marçal (el qual s’ha anat deteriorant per les pluges i el pas del temps) i una modificació de la pastera central davant els Jardins del Reis per facilitar el gir de vehicles grossos. I també, la conversió a rampa dels escalons que donen accés a la voravia al costat de l’antic bar Tamarells des de les barraques d’en Cordellina. A Cala Ferrera, s’uniran amb un carril bici i altres millores la partió amb Cala d’Or, l’entrada de Cala Ferrera i el camí de cala Mitjana.

Per altra part, dins el 2018, està previst licitar i executar el camí per a vianants que ha d’anar en paral·lel a la carretera del Far entre el Riuetó i el Babo.

Tot plegat una inversió de prop d’un milió i mig d’euros.

ELS COMPTES MUNICIPALS

A mesura que avança la legislatura, el PP ha hagut d’anar afluixant les crítiques a la gestió pressupostària de l’equip de govern. En els debats pressupostaris de desembre de 2015 i de desembre de 2016 va anunciar l’apocalipsi financera de l’Ajuntament de Felanitx. En el debat de desembre de 2017 ja va haver de canviar la música i la lletra de les crítiques, davant les evidències de bona salut econòmica.

Resulta que els comptes municipals són millors ara que durant les legislatures del PP, marcades per l’endeutament i les pujades d’imposts, i que tot indica que al juny del 2019 la situació econòmica de l’administració local de Felanitx serà millor que al juny del 2015.

A dia d’avui, març de 2018, l’Ajuntament té 5,6 milions d’euros a la llibreta d’estalvis i ha reduït notablement el deute als bancs, del qual queda pendent més o menys 1 milió d’euros. Els pagaments als proveïdors són àgils i es compleixen les estrictes regles pressupostàries de l’anomenada llei Montoro, fins al punt que, si fos necessari, l’Ajuntament podria demanar nou finançament bancari (fins a 12 milions d’euros) i encara mantenir-se dins la “legalitat Montoro”.

Les regles del joc fixades per aquesta llei limiten les possibilitats de dedicar els estalvis a inversió. A més, recordem que, pel seu volum econòmic, el solar de darrera s’Arenal de Portocolom (en litigi) i el clavegueram de Sa Punta condicionen tota l’estratègia pressupostària del darrer tram de la legislatura i els anys següents.

La regidoria d’Hisenda, en mans del Bloc, exerceix un control estricte sobre les finances locals, en particular sobre les despeses. No sols no s’ha produït el desastre financer anunciat pel PP, sinó que la gestió econòmica de la Sala és senzillament bona, dins les condicions d’una administració modesta.

PLATGES I INSULTS

En una nota informativa de l’Equip de Govern publicada en aquest mateix setmanari s’expliquen els motius que han fet que l’Ajuntament hagués de prorrogar un any les concessions de les platges del terme municipal, a pesar que el tema es troba als jutjats.

La voluntat de la regidoria de platges, en mans del PI, i del conjunt de l’equip de govern era treure una nova licitació per a la temporada 2018 i següents, una nova licitació neta d’irregularitats per tancar l’etapa d’adjudicacions de platges dels governs del PP, les quals solen acabar en mans de la justícia. Emperò, les autoritzacions pertinents d’altres administracions han arribat en unes dates que abocaven a un estiu sense serveis a les platges del municipi, amb la conseqüència d’haver de carregar uns costos imprevists de neteja i socorrisme sobre el pressupost municipal del 2018. Això, sense comptar les crítiques del sector turístic i dels usuaris de les platges pel fet de tenir les platges sense cap tipus de servei.

No ha estat una decisió fàcil ni bona de prendre, ja que en el cas que un jutge dicti una futura sentència desfavorable a l’Ajuntament i obligui a pagar indemnitzacions a tercers, el fet d’haver prorrogat les concessions vigents incrementaria les quantitats i, a més, una part de la responsabilitat política seria del pacte actual, no del PP. Dit amb tota franquesa i claredat, aquesta és la qüestió.

En el debat a la Plenària del passat dilluns dia 23, el portaveu del PP, el senyor Tauler, va perdre els papers i va faltar al respecte a l’equip de govern amb insults i una actitud impròpia d’un representant de la ciutadania. A continuació, va abandonar la sala de plens, deixant espantats a tots els assistents, inclosos els seus propis companys de grup municipal. Els regidors del Bloc han optat per no agafar-se el tema a títol personal i deixar córrer l’assumpte. Fins aquí l’anècdota.
La substància és que el portaveu del PP va retreure al Bloc haver canviat d’opinió entre el 2014, quan el PP va licitar les platges, i el 2018. Revisades en detall l’Acta de la Plenària de maig del 2014 i la nota de premsa posterior, la posició del Bloc era clara, prudent i lamentablement encertada: hauria estat millor aturar el concurs en el 2014 a la vista de les possibles irregularitats que es detectaven en el procés d’adjudicació.

Agradi o no agradi al PP, convengui o no convengui al PP, Bloc no va dir ni una paraula sobre el contingut dels plecs de licitació ni va expressar cap indici sobre a qui s’havien d’adjudicar les explotacions de les platges o a qui no. Ni un insult a l’equip de govern, tampoc. El Bloc expressava la seva preocupació pel procés de tramitació i va tenir raó: tot plegat es troba al jutjat.

Ara, en el mes d’abril del 2018, el dilema era o bé allargar una concessió que es troba als jutjats (amb el risc de ser parcialment responsables polítics d’unes possibles indemnitzacions en el futur) o bé no prorrogar i per tant deixar les platges sense serveis fins a l’entrada en vigor d’una nova concessió (en el supòsit més optimista, fins a final de juny i en el més pessimista, tota la temporada) assumint les despeses de neteja i socorrisme. Hi ha motius per a la discrepància i la crítica en qualsevol cas, però el PP és precisament qui no està legitimat per criticar la decisió adoptada.

CICLES DE TAULES RODONES: EL FUTUR QUE VOLEM

Tenim clar El Futur que Volem, vine a les tres taules rodones que organitzam a la Casa de Cultura de Felanitx:

⚛️ Energia i residus: polítiques actives de futur. 12/04 20h
Amb les ponències de:
– Joan Groizard, Dir. General d’Energia
– Sebastià Sansó, Dir. General de Residus
– Neus Truyol, Regidora d’Ecologia Aj. Palma

📱 Educació per a la transformació digital. 04/05 20h
Amb l’assistència de:
– Maria Alorda, Dir. General Formació Professional
– Benjamí Villoslada, Dir. General Tecnologia
– Jaume Ribas, Dir. General d’Innovació Educativa

🚲 Turisme, esport i natura. 17/05 20h
Amb l’assistència de:
– Jaume Alzamora, Dir. Agència Turisme
– Carles Gonyalons, Dir. General d’Esports
– Jaume Vicens, Dir. Triatló Portocolom

PACIÈNCIA, MOLTA

A Cala Ferrera hi ha prevista una inversió molt important: un carril bici amb paret seca que ha d’arribar al camí de Cala Mitjana des de la partió amb Cala d’Or, més de 400.000 euros. Una bona gestió feta pel batle Xamena davant Turisme que millorarà significativament l’entrada d’aquest nucli turístic. El PP no té res a dir d’això, ni s’ho han mirat. Res de nova mobilitat, res de noves maneres de gestionar el turisme, tot això està fora de la seva agenda política. La seva màxima preocupació a Cala Ferrera són uns pilons que s’haurien de reposar. Política d’alt nivell. D’acord, s’haurien de reposar, però cada tema té la transcendència política que té i cada partit les seves prioritats.

El nou enllumenat públic del municipi, el canvi a tecnologia Led d’edificis i pavellons municipals així com la nova instal·lació 100% fotovoltaica del col·legi S’Algar de Portocolom, a més d’abaratir en molts de milers d’euros la factura anual d’electricitat de l’Ajuntament de Felanitx, evitarà que Felanitx enviï a l’atmosfera molts milers de tones de CO2 en els propers anys. Un molt bona notícia simultàniament per a la tresoreria municipal i per al medi ambient planetari. Una modesta, o no tan modesta, contribució a frenar el canvi climàtic. El PP troba que l’Ajuntament hauria d’haver participat a l’hora del planeta del passat dia 24 de març, de fet és tot quan se’ls passa pel cap a l’hora de fer polítiques ambientals. Es cert, es podia haver fet el gest d’apagar durant una hora els llums dels edificis oficials, però el que és vertaderament important és introduir tecnologies eficients per reduir el consum elèctric i la contaminació que se’n deriva totes les hores de l’any, totes. Sobre això, l’opinió del PP és inexistent.

La Plenària aprova el Pla Especial del centre de Felanitx, el PP no se’n recorda de fer al·legacions. Es desenvolupa el projecte de reforma del carrer Juevert, tampoc no hi ha res a dir. Ara resulta que els arbres (realment són mates) sembrats a l’aparcament faran retxes als cotxes que s’hi aparquin. Quina poca confiança en la intel·ligència dels conductors i de les conductores de la barriada! Els aparcament són amplets, amb una micona d’esment conviuran perfectament vegetació i vehicles sense tocar-se. O no hi havia d’haver cap arbre? Una altra vegada, no hi ha res més sobre el que exposar una opinió sòlida i de rellevància política?

Paciència, és l’oposició que ens ha tocat. No aporta res en els grans reptes que té el municipi de Felanitx i es dedica a fer precampanya a base d’ocurrències de darrera hora que un veí o un altre els comenta.