CICLES DE TAULES RODONES: EL FUTUR QUE VOLEM

Tenim clar El Futur que Volem, vine a les tres taules rodones que organitzam a la Casa de Cultura de Felanitx:

⚛️ Energia i residus: polítiques actives de futur. 12/04 20h
Amb les ponències de:
– Joan Groizard, Dir. General d’Energia
– Sebastià Sansó, Dir. General de Residus
– Neus Truyol, Regidora d’Ecologia Aj. Palma

📱 Educació per a la transformació digital. 04/05 20h
Amb l’assistència de:
– Maria Alorda, Dir. General Formació Professional
– Benjamí Villoslada, Dir. General Tecnologia
– Jaume Ribas, Dir. General d’Innovació Educativa

🚲 Turisme, esport i natura. 17/05 20h
Amb l’assistència de:
– Jaume Alzamora, Dir. Agència Turisme
– Carles Gonyalons, Dir. General d’Esports
– Jaume Vicens, Dir. Triatló Portocolom

PACIÈNCIA, MOLTA

A Cala Ferrera hi ha prevista una inversió molt important: un carril bici amb paret seca que ha d’arribar al camí de Cala Mitjana des de la partió amb Cala d’Or, més de 400.000 euros. Una bona gestió feta pel batle Xamena davant Turisme que millorarà significativament l’entrada d’aquest nucli turístic. El PP no té res a dir d’això, ni s’ho han mirat. Res de nova mobilitat, res de noves maneres de gestionar el turisme, tot això està fora de la seva agenda política. La seva màxima preocupació a Cala Ferrera són uns pilons que s’haurien de reposar. Política d’alt nivell. D’acord, s’haurien de reposar, però cada tema té la transcendència política que té i cada partit les seves prioritats.

El nou enllumenat públic del municipi, el canvi a tecnologia Led d’edificis i pavellons municipals així com la nova instal·lació 100% fotovoltaica del col·legi S’Algar de Portocolom, a més d’abaratir en molts de milers d’euros la factura anual d’electricitat de l’Ajuntament de Felanitx, evitarà que Felanitx enviï a l’atmosfera molts milers de tones de CO2 en els propers anys. Un molt bona notícia simultàniament per a la tresoreria municipal i per al medi ambient planetari. Una modesta, o no tan modesta, contribució a frenar el canvi climàtic. El PP troba que l’Ajuntament hauria d’haver participat a l’hora del planeta del passat dia 24 de març, de fet és tot quan se’ls passa pel cap a l’hora de fer polítiques ambientals. Es cert, es podia haver fet el gest d’apagar durant una hora els llums dels edificis oficials, però el que és vertaderament important és introduir tecnologies eficients per reduir el consum elèctric i la contaminació que se’n deriva totes les hores de l’any, totes. Sobre això, l’opinió del PP és inexistent.

La Plenària aprova el Pla Especial del centre de Felanitx, el PP no se’n recorda de fer al·legacions. Es desenvolupa el projecte de reforma del carrer Juevert, tampoc no hi ha res a dir. Ara resulta que els arbres (realment són mates) sembrats a l’aparcament faran retxes als cotxes que s’hi aparquin. Quina poca confiança en la intel·ligència dels conductors i de les conductores de la barriada! Els aparcament són amplets, amb una micona d’esment conviuran perfectament vegetació i vehicles sense tocar-se. O no hi havia d’haver cap arbre? Una altra vegada, no hi ha res més sobre el que exposar una opinió sòlida i de rellevància política?

Paciència, és l’oposició que ens ha tocat. No aporta res en els grans reptes que té el municipi de Felanitx i es dedica a fer precampanya a base d’ocurrències de darrera hora que un veí o un altre els comenta.

MENTIDES I DOIS

A mig camí entre un sac de mentides i un sac de dois, exactament aquí trobareu els titulars que ha fet el PP dient que l’equip de govern de l’Ajuntament de Felanitx “veta el PP en l’aprovació del nou planejament urbanístic de Felanitx”.
Per començar, quina aprovació? No hi hagut cap aprovació i encara està mesos lluny. I per continuar, com pot un equip de govern vetar una oposició i negar-li els drets polítics? Això ho fa el jutge Llarena a compte de l’extrema dreta, però no està en les mans ni en la voluntat del Bloc per Felanitx ni, ben segur, de la resta de l’equip de govern.
Es lamentable que el PP, el partit que ha comés l’error polític més greu des del 1979 retirant les Normes Subsidiàries que estaven a punt de ser aprovades en el 2003, es prengui la tramitació d’un nou PGOU com un joc polític per fer precampanya.

Què hi ha en marxa? S’ha posat a exposició pública la documentació que configura l’anomenat Avanç de planejament del municipi de Felanitx i s’ha començat el pla de participació ciutadana que reglamentàriament porta associat. També s’ha constituït una comissió que ha de supervisar tot aquest procés, de la qual forma part el PP en igualtat de condicions a la resta de grups municipals. Durant dos mesos, tota la ciutadania pot fer aportacions i suggeriments, inclòs el PP evidentment.
Passats aquests dos mesos, l’equip redactor haurà de donar resposta a tots els reptes urbanístics que té el municipi de Felanitx, a tots els que ja tenia plantejats així com als que haurà aportat el procés de participació ciutadana. Aquí començaran les reunions tècniques i polítiques de veres que ens hauran de dur a un planejament urbanístic complet amb les respostes pertinents! Aquí, el PP podrà participar i implicar-se, si els aires de precampanya i les poques ganes de fer feina el deixen. Xerrem clar, això és el que hi ha darrera el discurs de “veten el PP”.

Sigui com sigui, llavors serà el moment d’anar a l’aprovació inicial del PGOU! No ara ni d’aquí a un mes! Quan hi hagi una proposta tècnica redactada i políticament consensuada, sí que hi haurà una aprovació! Per Plenària i amb la participació del PP. I després vendrà una exposició pública per presentar al·legacions, on no hi haurà ningú vetat.

La regidoria d’Urbanisme, en mans del Bloc, i el conjunt de l’equip de govern aspiren a un PGOU amb el màxim de consens i de futur. Per això, convé que el PP abandoni el discurs electoralista i victimista i es posi a fer feina aportant alguna cosa. Tenir un planejament urbanístic nou i modern és un objectiu fonamental per al municipi de Felanitx i si s’ha d’assolir amb pals del PP a les rodes, així serà.

UN AVANÇ

Aquesta setmana ha començat l’exposició pública de l’anomenat Avanç de planejament, els treballs previs a partir dels quals redactar un pla general d’ordenació urbana (PGOU) del municipi de Felanitx. També s’ha iniciat el procés de participació ciutadana que du associat.

Es tracta de plantejar els problemes urbanístics i d’ordenació territorial del municipi als quals s’ha de donar resposta. Durant dos mesos, la ciutadania pot expressar les seves inquietuds i ajudar l’equip tècnic redactor a fer-se les preguntes adequades, totes, sense deixar-ne cap. Queda obert el termini per fer suggeriments, ja sigui en forma de preguntes a les quals donar resposta com en forma de proposta. Han de créixer els nuclis urbans? Cap a on? S’ha de pensar on posar una escola nova? Quina edificabilitat ha de tenir el sòl rústic?, i un llarg etcètera de grans qüestions.

Una vegada recollides totes les preguntes i totes les propostes de les persones que hagin volgut participar, l’Ajuntament, tant l’equip polític com l’equip tècnic, hauran de fer una proposta de PGOU, dur-la a Plenària per a la seva aprovació inicial el més ràpidament possible i posar-la a exposició pública. En aquest punt, el que se sotmetrà a exposició pública i a participació ciutadana ja serà una proposta concreta que hauria de respondre a les qüestions plantejades a l’Avanç, una resposta que hauria de tenir el màxim consens possible a nivell polític i social. No s’acabarà aquí el via crucis, ja que caldrà contestar al·legacions, demanar opinió a totes les administracions afectades (Costes, Carreteres, Ministeri de Defensa,…) i efectuar una segona aprovació, anomenada provisional, després de la qual el PGOU s’elevarà al Consell Insular per a la seva aprovació definitiva.

Tant el Bloc per Felanitx com la resta de partits de l’equip de govern estaven, en el 2015, disposats a aprovar les Normes Subsidiàries que a la legislatura anterior va impulsar el PP. Per raons jurídiques i formals alienes a l’Ajuntament, no va ser possible acabar-ne la tramitació. I es va haver de començar de bell nou el procés de dotar Felanitx d’un planejament urbanístic. Quin remei! Com que simultàniament s’han produït canvis a la legislació urbanística, ja no val fer unes normes subsidiàries, s’ha de fer un pla general complet amb plans d’ordenació detallada.

I aquí som. Es vital que Felanitx tengui un PGOU modern i adaptat a les lleis urbanístiques, territorials i ambientals actuals i que compti amb un ampli acord social i polític a fi de garantir estabilitat jurídica, ordenar un creixement moderat i protegir el territori. Des d’aquí convidam tothom a participar-hi, a posar-hi de la seva part per bastir un consens ampli, a fer el possible per arribar a port i per arribar-hi com més aviat millor.

VI ASSEMBLEA GENERAL

28 de març a les 19:30h al Conservatori de Música de Felanitx
Oberta a militants i simpatitzants

ORDRE DEL DIA
1. Constitució de la Mesa
2. Aprovació de l’acta anterior
3. Memòria política i de gestió.
4. Donar compte de la III Assemblea General de Més per Mallorca
5. “A un any de les eleccions”. Debat Obert
6. Torn obert de precs i preguntes

IGUALTAT ENTRE DONES I HOMES

La igualtat (o la desigualtat) entre homes i dones s’està convertint en un dels eixos centrals del debat social i polític. I és desitjable que sigui així, perquè la igualtat real és encara molt lluny. El poder polític i el poder econòmic són molt majoritàriament de sexe masculí, per posar l’accent sobre un dels molts temes que es podrien treure com a exemple. Enguany, el 8 de març ha afegit una reivindicació nova, en forma de vaga. Si les dones s’aturen, aleshores s’atura el món. El sentit de la vaga és que a l’àmbit laboral, el treball de les dones no resulta tan valorat com el dels homes i la diferència salarial n’és l’expressió més clara. I a l’àmbit domèstic, la vaga vol visibilitzar el treball no remunerat i no reconegut que recau molt desproporcionadament sobre les dones. No es tracta d’una exageració i no val recórrer a l’acudit fàcil dient que si els homes s’aturen, també s’atura el món. El Bloc per Felanitx dona suport, que quedi clar, a les reivindicacions del 8 de març i a la vaga en particular.

Les accions per passar de la igualtat de drets a la igualtat real a la nostra societat (o les accions per assolir un mínim de dignitat per a les dones a altres societats) són la base dels avanços. Sense feminisme, sense acció social, sense moviment, sense acció política,… i de manera continuada, no hi haurà avanços. La igualtat no caurà del cel.

En aquesta legislatura municipal, l’Ajuntament de Felanitx fa un esforç important per implicar-se a fons en aquesta qüestió: des de donar impuls a les dates del 25 de novembre i el 8 de març com a expressió de la reivindicació feminista, a preparar un pla d’igualtat o a ubicar a l’Estació Enològica un Espai de Dones; de la prevenció d’actitud sexistes a les festes, a iniciatives a les escoles; de la col·laboració entre institucions, a la feina amb associacions feministes o amb grups de dones.

El camí és llarg i és necessari fer arribar el missatge de la igualtat a persones de totes les edats i de tots els sexes. Queda assumida la igualtat de gènere com a una peça clau dels canvis que volem impulsar a la nostra societat.

EL 75% PER A LES NOSTRES ILLES

Dilluns passat, la Plenària de l’Ajuntament va aprovar per unanimitat una moció conjunta de l’equip de govern instant el Govern central a augmentar fins al 75% el descompte dels billets d’avió per als residents a Balears (unes illes que són de tots, no només de qui se n’atribueix la propietat) i una subvenció del 100% de les taxes aeroportuàries. Des del Bloc per Felanitx tenim clar que es tracta d’una reivindicació justa i per això ens vàrem posar al capdavant d’aquesta proposta, la qual necessita quantes més adhesions millor

Es tracta d’un altre dels greuges cap a les Balears que no hi ha manera que Madrid vulgui corregir. El PP de Felanitx hi va votar a favor renyant l’equip de govern perquè les esquerres no donen suport als pressuposts de l’Estat per al 2018. Valenta excusa! Com si el vergonyós desequilibri fiscal envers les Illes fos cosa de fa dos dies o com si depengués del joc polític del moment al Congrés dels Diputats. Ni el vot favorable ni els arguments esgrimits contra l’equip de govern pels populars varen ser resultar mínimament convincents. Com a molt, cobrien la rereguarda de Catalina Soler, asseguda entre el públic de la sala de plens. No els quedava més remei que intentar-ho.

Fa una setmana llarga que els felanitxers hem de demanar disculpes aquí i allà per haver generat una representant política que el dimarts al Senat votava contra el descompte del 75% per als residents a les Illes i el dimecres hi votava a favor al Ple del Consell. No sembla necessari afegir més comentaris o crítiques a tot el que ja s’ha dit sobre aquesta inacceptable actitud política: és el que passa quan el lligam amb el sou i amb el partit és més fort que el lligam amb el poble que es representa.

Augmentar el descompte en els billets d’avió s’ha de fer per convicció política i social, amb el mateix discurs pertot, sense crits i sense fer empegueir els illencs. La ciutadania de les Balears pateix una doble discriminació financera: el dèficit fiscal de la nostra comunitat autònoma en el repartiment de les finances de l’Estat (visible en educació, en sanitat, etc) i el sobrecost de la insularitat per raons de transport que pateix directament la ciutadania. Es impossible aprofitar les magnífiques ofertes que fa Renfe en els trens d’alta velocitat, per dir-ho amb un exemple. Ni tan sols hi ha transport públic entre illes o illes-península. O es vol corregir això o no es vol.

DEIXALLERIA I RECLAMACIONS

No fa gaire el PP de Felanitx celebrava que una empresa hagués presentat una reclamació contra la licitació de la deixalleria davant l’anomenat Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals (TACRC), un organisme del Ministeri d’Hisenda que té nom de jutjat sense ser-ho i que s’encarrega de resoldre, dins l’àmbit administratiu, les reclamacions relacionades amb concursos públics.

El resultat de la reclamació és que l’Ajuntament de Felanitx ha fet les coses bé i que pot continuar la licitació. La celebració del PP va ser precipitada, una vegada més. Anem a pams.

La contractació pública es regeix per una normativa més estricta i complexa de cada dia. Els concursos públics es veuen sovint qüestionats per empreses i entitats -siguin o no licitadores- que defensen els seus interessos mitjançant reclamacions davant el TACRC. Així, l’empresa Mac Insular, concessionària del Consell Insular per a la gestió de residus d’obra i residus voluminosos, va al·legar que el projecte de deixalleria de Felanitx en licitació preveu la possibilitat de reutilitzar mobles i altres residus, un tractament que Mac Insular diu tenir en exclusiva a l’illa de Mallorca.

Com en casos anteriors, el PP de Felanitx es va alegrar i va demanar responsabilitats polítiques a l’equip de govern, posant-se de part dels reclamants senzillament perquè li dona joc per fer oposició. Com en casos anteriors, aquest organisme ha donat la raó a l’Ajuntament. En concret, ha “inadmès” la reclamació i ha afirmat que la licitació de la deixalleria és correcta. Per tant, tot l’enrenou públic del PP es va basar en la precipitació, en els ganes que les coses surtin malament per tenir opció de desacreditar l’equip de govern, i en res més. El TACRC, a més d’inadmetre la reclamació de Mac Insular, ha deixat en evidència el PP de Felanitx. Una vegada més.

GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA

El tercer pressupost municipal de la legislatura va rebre el vot contrari del PP (cosa que no és notícia), però a diferència dels dos debats pressupostaris anteriors, el senyor Tauler no va anunciar la fi del món, ni l’arribada del caos i la fosca, ni la imminent fallida de l’Ajuntament de Felanitx (cosa que sí és notícia).

En tres anys, el PP no ha fet una sola proposta de modificació del pressupost ni ha presentat cap esmena. Es un no perquè no, sense cap indici de suport a les inversions previstes. Estan en contra de les inversions del 2018? Es això el que hem d’entendre amb el seu no? No està d’acord el senyor Pedro Acosta amb la renovació de la gespa del Torrentó? La senyora Antònia Rosselló no està d’acord amb tapar la pista esportiva de Cas Concos? Tampoc no està d’acord el senyor Bartomeu Julià amb els projectes de millora de Cala Ferrera?

En qualsevol cas, el que interessa és la realitat pressupostària de l’Ajuntament de Felanitx. En el canvi de legislatura del 2015, el PP va dir públicament que deixava una bona herència econòmica al nou equip de govern. En línies generals, era cert, però els excessos en les inversions electoralistes del 2015 varen penalitzar el pressupost municipal del 2016 per l’aplicació de l’anomenada llei Montoro d’estabilitat pressupostària i regla de despesa, un fet que va obligar l’Ajuntament a la “no disposició” de 700.000 euros del pressupost dels 2016 i a haver-los de guardar.

La situació econòmica de l’Ajuntament de Felanitx a dia d’avui és millor que en el juny del 2015: el deute als bancs ha baixat un 82%, el romanent de tresoreria ha crescut, hi ha un mecanisme clar de control de la despesa partida a partida, el pagament a proveïdors és ràpid i eficient, el compliment de la llei Montoro és estricte, no passa per alt cap convocatòria de subvencions per als municipis que treuen Govern o Consell, la inversió d’aquestes administracions a Felanitx en aquest legislatura és altíssim, l’IBI no s’ha tocat i la capacitat d’inversió amb fons propis per al 2018 és alta (i no afectarà negativament la capacitat d’inversió dels anys següents).

I encara podríem afegir que hi ha una estratègia clara per envestir a les dues grans despeses que inevitablement cauran damunt el cap dels responsables de la política local durant els propers tres anys: la zona verda de darrera s’Arenal i el clavegueram de Sa Punta. Si la gestió pressupostària dels propers anys segueix igual (i fins a les eleccions del 2019 podem assegurar que serà així), es podrà fer front a aquestes despeses sense estrangular les finances de Felanitx.

Davant aquestes evidències, el PP no podia tornar a dir “que ve el llop”, perquè la realitat econòmica de l’Ajuntament de Felanitx és millor que fa tres anys. El Bloc per Felanitx és molt conscient que maneja doblers públics quan la regidoria d’Hisenda prepara i gestiona el pressupost. Felanitx té moltes necessitats i urgències, però també té un pressupost escàs. Per exemple, Santanyí, un municipi amb menys habitants i una menor extensió, té un pressupost de 21 milions d’euros, tres milions més que Felanitx. La selecció del problemes que es poden resoldre i els que hauran d’esperar ha de ser especialment curosa, sabent que les exigències ciutadanes sempre superaran la capacitat econòmica de l’Ajuntament.
Feliç 2018 a tothom.

LA DEIXALLERIA

La licitació per a la construcció i gestió d’una deixalleria o parc verd a Felanitx ha quedat deserta. No hi ha hagut cap entitat d’inserció social (les úniques que podien presentar-se al concurs) que hagi fet una oferta. En els darrers 20 anys, la fundació Deixalles ha prestat un servei a Felanitx en la línia del que ha de prestar una deixalleria. Per aquest motiu, el Ple de l’Ajuntament va optar per mantenir dins l’àmbit de l’anomenat tercer sector la futura gestió de la deixalleria.

El PP acusa l’equip de govern, molt especialment el Bloc per Felanitx, de mala gestió i de treure a concurs una licitació per 20 anys. Els campions mundials dels fracassos en licitacions (dues vegades als jutjats per les licitacions de les platges amb indemnitzacions que hem pagat entre tots), els campions mundials de no fer res en el tema dels residus no estan legitimats per obrir la boca en aquest tema, però en tot cas el període de la concessió no té res a veure amb el fet que el concurs hagi quedat desert, al contrari, era un estímul d’estabilitat als licitadors. Afegeix el PP que es tracta d’una privatització del servei de deixalleria, com si fins ara hi hagués un servei públic. Voten en contra, però retreuen que encara no estigui operatiu i estan encantats que el concurs hagi quedat desert, en un altra exhibició de coherència i de lleialtat institucional.

Però anem al que interessa a la ciutadania: què ha passat i com es pot reconduir la construcció i la gestió d’una deixalleria? Les condicions econòmiques fixades per l’Ajuntament al futur concessionari impliquen un cert risc empresarial, és clar, es tracta de preus ajustats basats en un detallat estudi econòmic però que cerca defensar els doblers públics i una millora ambiental. El que assegura el benefici del concessionari és una bona taxa de reutilització i de reciclatge de productes. Si no hi ha una bona gestió ambiental, aleshores el marge de benefici econòmic es redueix. Els potencials licitadors han considerat que el risc era excessiu.

Mirin per on, les al·legacions que Macinsular, l’empresa concessionària del Consell Insular per a la gestió dels residus voluminosos i dels residus d’obra, ha presentat a la licitació consideren que la deixalleria de l’Ajuntament de Felanitx no hauria de reutilitzar tant perquè això li lleva residus que li toca gestionar i cobrar.

En les properes setmanes caldrà decidir quina nova orientació es dona al projecte i a la licitació. Les opcions passen per disminuir el risc empresarial del concessionari (augmentant l’aportació municipal per tona de residu entrat a la deixalleria) o donar entrada a l’empresa pura i dura en el concurs amb clàusules socials que garanteixin la participació de les entitats d’inserció social en la gestió o una combinació de les dues coses.

En tot cas, ni el Bloc per Felanitx ni el conjunt de l’equip de govern renunciam a un projecte que consideram estratègic per al municipi a pesar de les dificultats que trobam en el camí o de les crítiques del PP. L’alternativa de no fer res no entra dins la nostra manera de fer política.